Blog

PRODUŽENI ROKOVI ZA ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP U VARAŽDINU

Koordinacijski odbor akcije „Grad Varaždin prijatelj djece“, Savez društava Naša djeca Hrvatske i Društvo Naša djeca Varaždin  pozivaju Vas na znanstveno-stručni skup s temom „Djetinjstvo i dječja prava“ koji će se održati u Varaždinu u Hotelu Park 1. i 2. prosinca 2017. godine. Skup se održava povodom obilježavanja 25-te godišnjice osnivanja prvog Dječjeg foruma u Hrvatskoj, upravo u DND-u Varaždin.

U okviru glavne teme skupa znanstvenici, odgojitelji, učitelji, djelatnici u socijalnom, zdravstvenom i pravosudnom sustavu i stručnjaci različitih profila, predstavnici nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti  imat će priliku istražiti i prezentirati najnovija dostignuća u području odgoja i obrazovanje djece za aktivnu participaciju u zajednici (dječja prava, Dječji forumi, Dječja gradska/općinska vijeća, volonterizam i dr.) te razmijeniti svoja znanja i iskustva. Sudjelovanjem na plenarnim predavanjima, u sekcijama i radionicama i/ili u radu okruglih stolova, omogućit će se razmjena znanja i rezultata istraživanja te potaknuti nove suradnje i partnerstva u implementaciji participacije kao odgojno-obrazovne i društvene vrijednosti.

Prijava sažetaka moguća je još uvijek do najkasnije 15. studenog 2017. Obavijest o prihvaćanju sažetka: 16. studenog 2017.

Izlagači mogu prijaviti najviše dva  izlaganja i to jedno kao glavni autor, a drugo kao suautor. Prijava na skup moguća je putem prijavnice koju ispunjenu treba poslati na e-mail:

dndvzd.skup@gmail.com

Uz prijavu je potrebno poslati i sažetak te CV autora. Više informacija nalazi se u Pozivu na skup.

Kotizacija:

  • Sudionici s izlaganjem: 200 kuna.
  • Ostali sudionici bez izlaganja i rada: 300 kuna.
  • Članovi Saveza društava Naša djeca: 200 kuna. (Potvrdu o članstvu izdaje osnovno DND iz grada ili općine koje dolazite.)
  • Članovi lokalnih gradskih/općinskih koordinatora akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“: 200 kn (iz gradova i općina uključenih u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“, evidentiranih u bazi podataka Saveza DND-a Hrvatske.)
  • Studenti i umirovljenici: 150 kuna.

 

Podatci za plaćanje kotizacije: 

Primatelj: Društvo Naša djeca Varaždin
IBAN primatelja: HR2323600001101741573
Model: 00 Poziv na broj: OIB
Opis plaćanja: kotizacija za skup DiDP 2017 te ime i prezime sudionika