Blog

PROGRAM POTICAJ ULAZI U 3 GODINU PROVEDBE

„PoTiCaJ“ , program Saveza društava “Naša djeca”  Hrvatske kojeg provodi u partnerstvu s 3 Društva “Naša djeca” iz Čakovca, Petrinje i Vinkovaca, a financira se iz sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne pomoći ulazi u 3. godinu provedbe (1.6.2022.-31.5.2023).
Nakon 2 godine uspješne provedbe, nastavljamo zajedno s Društvima “Naša djeca” radionice u romskom naselju Kuršanec (DND Čakovec), u Domu za nezbrinutu djecu Sv. Ana (DND Vinkovci) i terapiju igrom u Petrinji (DND Petrinja).
Program Poticaj povećava socijalnu uključenost malih Roma na području Međimurja i priprema ih za polazak u školu, jača samopouzdanje i pozitivnu sliku kod štićenika doma za nezbrinutu djecu Sv. Ana u Vinkovcima, te daje potrebnu psihosocijalnu podršku djeci kroz terapiju igrom nakon trauma i neugodnih iskustava nakon potresa.

 


DND Čakovec nastavio je sa svojim stručnim timom su igraonice/radionice za 40 predškolaca djece romske nacionalne manjine i 20 roditelja u naselju Kuršanec.

 

 

 

DND Petrinja trenutno radi s 8 obitelji, čiji roditelji su uključeni u program savjetovanja, a 3 djeteta od 4 do 12 godina polaze individualni terapijski rad od strane educiranih članova za terapiju igrom.

 

DND Vinkovci nastavilo je s radionicama u okviru programa „Mala škola životnih vještina“ za jačanje kreativnih i komunikacijskih vještina 16-ero djece u dobi od 9-18 godina iz Doma za nezbrinutu djecu „Sveta Ana“.

 

 

 

_
Programom „PoTiCaJ“, Savez DND  i partneri žele unaprijediti kvalitetu života djece u riziku od socijalne isključenosti u Čakovcu, Petrinji i Vinkovcima  (djeca romske nacionalne manjine, siromašna djeca, djeca s poremećajem ponašanja, teškoćama u učenju i govoru, te bez odgovarajuće roditeljske skrbi) kroz dostupnost i poboljšanje kvalitete socijalnih usluga za njih i njihove obitelji. Inovativne psihosocijalne programe podrške djeci (i roditeljima) provodit će stručni timovi u tri Društva „Naša djeca“ u partnerstvu sa svojim gradovima i obrazovnim, socijalnim i kulturnim ustanovama

 

 

 

 

 

 

 

.