Blog

PROJEKT DRUŠTVA NAŠA DJECA PLETERNICA “SVIJET KROZ DJEČJE OČI” FINANCIRA MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Društvo naša djeca Pleternica uvidjelo je negativne utjecaje na ponašanje djece koji većinom proizlaze iz toga da su djeca danas izložena različitim oblicima nekvalitetnih sadržaja pomoću kojih se ne mogu naučiti pravim životnim vrijednostima, teško uz takve sadržaje mogu razvijati i usavršavati svoje talente te provoditi vrijeme u kvalitetnom druženju s vršnjacima. Iz tog razloga Društvo je osmislilo i prijavilo projekt „Svijet kroz dječje oči“ na natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece i podršci obitelji Ministarstva socijalne politike i mladih. Projektom imaju  želju usmjeriti djecu prema razvijanju njihovih sposobnosti, talenata i kreativnosti te ih zaštiti od utjecaja koji razvijaju negativno ponašanje. Projektom žele odgovoriti na opći cilj natječaja, odnosno unaprijediti i zaštiti prava djece, provoditi preventivne i edukativne programe koji su usmjereni promicanju, unaprjeđivanju i zaštiti prava djece te pripremiti djecu na životne okolnosti, omogućiti im stjecanje novih vještina i samopouzdanja te usmjeriti djecu prema pozitivnim stranama života i odrastanja.

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je odluku o financiranju njihovog projekta te su dobili financijska sredstva u iznosu od 34000 kuna za provedbu projekta „Svijet kroz dječje oči“. Projekt će se provoditi tijekom devet mjeseci, a provedbu su  pokrenuli 1. listopada 2014. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih Društvo naša djeca Pleternica zaposlilo je jednu osobu na pola radnog vremena koja provodi projekt te isto tako stoji na raspolaganju Društvu u svim ostalim poslovima, a provodi putem projekta i radionice za djecu.

Projektom „Svijet kroz dječje oči“ provodit će se kazališne radionice tijekom devet mjeseci. Rad polaznika na kazališnim radionicama bit će kontinuiran te će rezultirati predstavama. Osim kazališnih radionica, djeca će imati priliku ići na glazbene radionice, likovne radionice, radionice izrade lutaka, književne radionice te radionice uređenja i pospremanja prostorija, odnosno uređenje okoliša. Nadaju  se da će djeca pomoću pruženih mogućnosti za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena prepoznati svoje sposobnosti i interese te da će putem radionica osobno se razvijati, aktivno sudjelovati u druženju s vršnjacima te na taj način sudjelovati u stvaranju boljeg društva. Osim radionica putem projekta provodit će se i edukacije za djecu koje će im pomoći u razvijanju svoje slike o sebi, o razvijanju osjećaja odgovornosti, vještina snalaženja u svakodnevnim situacijama, razvijanju primjerene komunikacije, pronalaženju svoje uloge u obitelji i društvu, rješavanju sukoba i izražavanju emocija.

U suradnji s Udrugom za djecu s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju Osmjeh u Pleternici tijekom projekta provodit će se i edukacije za roditelje usmjerene odgoju i razvijanju djece. Osim radionica za roditelje, putem projekta „Svijet kroz dječje oči“ djeca korisnici Udruge Osmjeh sudjelovat će u nekim radionicama zajedno s djecom iz Društva te će se na taj način razvijati i integracija djece s posebnim potrebama te senzibilitet u dječjem okruženju.DND Pleternica se nada da će  provedbom projekta pružiti djeci s područja Pleternice kvalitetno provođenje slobodnog vremena te razvijanje njihovih interesa i talenata, a samim time i osnažiti ulogu djece u društvu.