Blog

PROJEKT “JAČANJE KAPACITETA LOKALNE ZAJEDNICE U OSTVARIVANJU PRAVA DJECE”

Projekt: „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Savez DND zajedno sa Hrvatskim društvom za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom iz Ureda UNICEF-a za Hrvatsku vodi široku društvenu akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ još od 1999. godine. Ova nadasve vrijedna i korisna društvena akcija provodi se već 18 godina, a sada se dugogodišnja suradnja ovih dviju organizacija nastavlja i kroz hvalevrijedan projekt “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta”. 

U okviru  tog projekta  održala se konferencija “Uloga županija u stvaranju zajednica prijatelja djece” 7. prosinca 2016. godine u Velikoj galeriji Grada Zaboka. Spomenuta je konferencija bila jako uspješna i na njoj se raspravljalo o mnogo važnih tema,  kao npr. Uloga županija u uspostavi zajednica prijatelja djece te su se predstavili okvirni kriteriji projekta „Županija – prijatelj djece.“ Središnji se dio konferencije bavio temom kako doći do kvalitetne regionalne skrbi i usluga za djecu. Poseban se naglasak stavio na zajedničke prioritete za daljnja ulaganja u programe za djecu, međusektorsku suradnju, dječju participaciju, socijalnu skrb za djecu, jednake mogućnosti, financijska izdvajanja za djecu, skrb za ranjive skupine djece te županije kao izvor međusobne podrške

Uz predstavljanje primjera dobre prakse programa i aktivnosti za podršku djeci u zajednici na primjeru Krapinsko-zagorske županije, na konferenciji su se otvorile i važne teme za raspravu o ulozi županija u razvoju kvalitetne skrbi i usluga za djecu.Konferenciju su podržali Krapinsko-zagorska županija, Grad Zabok i Hrvatska zajednica županija. Tema “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta” je zanimljiva širokom spektru ljudi koji rade s djecom i za dječju dobrobit, stoga smo pripremili jednu edukativnu prezentaciju.

Svi partneri, stručni suradnici, članovi Društava naša Djeca diljem Hrvatske, predstavnici lokalnih zajednica i županija te svi zainteresirani za ovu hvalevrijednu temu mogu pogledati prezentaciju pod nazivom: “DOBROBITI DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI” na navedenom linku:

http://www.savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2017/03/Dobrobiti-dječje-participacije-PPT-003-3.pdf

?

?

image unicef