Blog

PROJEKT “RASTIMO ZAJEDNO” STARTA SUTRA U VARAŽDINU

Savez društava „Naša djeca“ u suradnji s Centrom „Rastimo zajedno“, a uz financijsku potporu UNICEF-a započinje razvoj projekta „Rastimo zajedno“.

O projektu „Rastimo zajedno“

Brojna znanstvena istraživanja pokazuju da su prve godine života osobito važne za razvoj djeteta. Postavljaju se temelji cjelokupnog razvoja i životnih mogućnosti i prilika. Otkriće da je najisplativije ulagati u okruženje u kojem se razvija dijete u prvim godinama života nagrađeno je Nobelovom nagradom za ekonomiju!

U prvim godinama djetetova života roditelji su osobito važni: zadovoljavaju temeljne potrebe djeteta, pružaju emocionalnu toplinu i usmjeravaju djetetovo učenje i razvoj. Način na koji to čine olakšava ili otežava ostvarivanje djetetovih razvojnih potencijala i njegovu produktivnu uključenost u društvo. Zbog toga je društvena podrška roditeljima u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti važna, na nju imaju pravo temeljem Konvencije UN-a o pravima djece te nacionalnih propisa i strateških dokumenata. Društvene promjene pred roditelje stavljaju nove izazove i očekivanja iz čega proizlazi da je i odgovornost društva omogućiti svakom roditelju da se nosi s izazovima suvremenog roditeljstva i ostvaruje pravo na pouzdane informacije, savjetovanje, materijalnu i drugu pomoć u brizi za djecu i njihov razvoj. Zajednice koje preuzimaju odgovornost za podršku roditeljima, djeci i kvaliteti obiteljskog života osiguravaju dostupnost odgovarajućih programa podrške roditeljstvu i time osnažuju roditelje za odgovorno ispunjavanje njihove važne i zahtjevne uloge.

Stručni tim Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ već desetak godina sustavno provodi edukaciju voditelja radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ i pruža im stručnu podršku u provedbi ovog evaluiranog, tromjesečnog programa u kojem je do sada sudjelovalo preko 5000 majki i očeva predškolske djece širom Hrvatske. Korisnici programa radionica ponajviše su roditelji koji koriste usluge dječjih vrtića, uključujući i roditelje djece s teškoćama u razvoju (koja također polaze vrtiće). To ukazuje na nezadovoljenu potrebu za stručnom podrškom roditeljima čija djeca ne pohađaju dječji vrtić i na neostvareno pravo djece na pristup njihovih roditelja podršci u pružanju poticajnog i odgovornog roditeljstva, tj roditeljstva u najboljem interesu djeteta. Na problem nedovoljne dostupnosti usluga podrške roditeljstvu, a pogotovo u manjim sredinama i za populaciju roditelja nižeg socio-ekonomskog statusa upozoravaju i istraživanja provedena s nacionalno relevantnim uzorcima roditelja djece rane i predškolske dobi te sa pružateljima usluga u tom području (Pećnik/UNICEF, 2013).

Budući da je obuhvat djece ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja na području RH još uvijek nedovoljan,  ovom se suradnjom i razvojem projekta kao nove socijalne usluge u lokalnim zajednicama suradnjom Saveza DND, osnovnih DND-ova, suradničkih vrtića i lokalne zajednice nastoji odgovoriti na potrebu za stručnom podrškom u roditeljstvu kod roditelja čija djeca nisu uključena  u jaslički i/ili vrtićki program, kao i na potrebu za stručnom podrškom roditelja čija djeca pohađaju vrtić koji ne nudi uslugu strukturirane stručne podrške roditeljstvu.

Program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ sastoji od 11 strukturiranih radionica, a na njima sudjeluju roditelji djece rane i predškolske dobi (od 1 do 5 godina).  Program edukacije se nalazi ovdje. Vidimo se u Varaždinu!