Blog

Projekti Dječjih foruma Hrvatske – “Živjet ćemo u Europskoj uniji”

“Živjet ćemo u Europskoj uniji”

Projekt je oblikovao Savez društava Naša djeca, a prihvatilo ga je i odobrilo namjensku financijsku potporu Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa u iznosu 20.000,00 kuna. Uz taj iznos očekuju se lokalne potpore, te i značajan dio ostvarenja na volonterskoj osnovi.

Cilj projekta:

 • Upoznati ulogu i načine djelovanja Europske unije
 • Pratiti glavne događaje na putu napredovanja Hrvatske prema članstvu u EU
 • Pridonijeti pripremi za ponašanje i djelovanje djece kada će kao punopravni građani živjeti u EU
 • Poticati ostalu djecu da na rezultatima ovoga Projekta također provode takve aktivnosti

Razlozi predlagača projekta za provedbu ove aktivnosti:

 • Savez DND je, sukladno sa svojim ciljevima i programima, već 2003. na godišnjem savjetovanju dužnosnika iz osnovnih DND donio zaključak da među svojim članstvom (odraslima), a osobito među djecom koju okuplja u svojim aktivnostima, počne pronositi ideju Europskih integracija.
 • Tada su izrađene i posebne polazne Smjernice za upoznavanje članova i djece s ulogom i djelovanjem Europske unije.
 • Dosadašnji rezultati i iskustva žele se ovim Projektom dalje razraditi, obogatiti novim idejama i sadržajima, te širiti među djecom i odraslima, a u opsegu  mogućeg angažiranja neposrednih sudionika ovoga projekta – voditelja i djece – u okviru vremenskog trajanja projekta i, dakako, odobrenih sredstava.
 • Ovaj je projekt najprije bio oblikovan i predložen u znatno većem opsegu i sadržajima, na temelju planiranih 130.000 kuna, ali kako je odobreno 20.000 kuna, zadržan je opći cilj, ali je njegova provedba morala biti značajno sužena, na opseg koji je opisan u nastavku ovih osnovnih podataka.

Mjesta provedbe:

 • u 6 gradova (abecedno): Čakovec, Dubrovnik, Nova Gradiška, Opatija, Varaždin i Zabok (po 1 Dječjih forum iz 6 županija: Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Primorsko-goranske i Varaždinske županije)

Datum početka i završetka projekta:

 • od 1. rujna 2009. do 31. kolovoza 2010. godine.

Organizatori, koordinatori i voditelji projekta:

Osim sudjelovanja predsjednice Saveza DND prof.dr.sc. Aide Salihagić Kadić i tajnika Saveza dr.sc Emila Paravine kao nositelja, organizatora i koordinatora projekta,neposredne voditeljice u provedbi projekta putem Dječjih foruma će biti (abecedno po prezimenu):

 • Vesna Boras – voditeljica Dječjeg foruma u Dubrovniku
 • Đurđica Dropuljić – koordinatorica 7 Dječjih foruma u Varaždinu
 • Verica Lukačević – voditeljica Dječjeg foruma u Novoj Gradiški
 • Tamara Miletić Damjanović – voditeljica Dječjeg foruma u Zaboku
 • Zdenka Novak – voditeljica Dječjeg foruma u Čakovcu
 • Sanja Škorić – voditeljica Dječjeg foruma u Opatiji

Korisnici projekta:

a) primarni korisnici:

 • djeca iz navedenih 6 Dječjih foruma koja inače već sudjeluju u redovnom radu svojih DF, djevojčice i dječaci u dobi 9-15 godina;
 • dodatno: pojedina djeca koja će se samo povremeno uključivati u redovni rad odabranih 6 Dječjih foruma,
 • ukupno primarnih korisnika će biti okvirno 15 -20 u svakome DF, ukupno 90-120 te djece, a zajedno s dodatnim sastavom djece predviđa se sudjelovanje ukupno 150 -180 djece;

b) sekundarni korisnici:

 • ostala djeca koja su uključena u druge vrste aktivnosti u Društvima Naša djeca i u drugim udrugama i ustanovama, a čula su za aktivnosti ovoga projekta i koja će poželjeti da se povremeno pridruže i tako više saznaju o EU
 • ostala djeca koja će prisustvovati samo u završnim prezentacijama rezultata ovoga projekta,
 • pojedini roditelji koji su spremni da se izravno, na odgovarajući radni način, pridruže djeci i pomognu u ostvarivanju programa projekta, a tako i oni više saznaju u EU, te ostali roditelji i građani u želji da vide, ili samo da čuju, o čemu  njihova i ostala djeca razgovaraju i što poduzimaju u vezi teme o EU,
 • ukupno sekundarnih korisnika prema procjeni oko 350 djece i roditelja
 • sveukupno se predviđa sudjelovanje u ovome projektu preko 500 djece i odraslih.

Programski sadržaji

Navedeni cilj projekta ostvarivat će se kroz 3 glavne vrste programskih sadržaja:

1) prikupljanje informativnih podataka i zanimljivosti o EU

2) upoznavanje i usvajanje znanja o cilju, organiziranosti i o načinima djelovanja EU

3) provedba igara, pjesama i drugih edukativno-zabavnih sadržaja u funkciji upoznavanja EU.

Sve tri navedene vrste programskih sadržaja ovoga projekta temeljiti će se:

 • na punoj dječjoj inicijativi i neposrednim provedbama dječjih aktivnosti u dogovorenim terminima njihovog slobodnog vremena
 • uz aktivnu ulogu osposobljenih odraslih osoba – voditelje/ice odabranih 6 Dječjih foruma, koji će: (a) pokrenuti provedbu navedenih sadržaja, (b) izboriti povoljne uvjete za  dogovorene aktivnosti (c) poticati, usmjeravati i prema potrebi i pomagati djeci u što kvalitetnijem ostvarivanju cilja i programa ovoga projekta.

Uloga, podrška i pomoć ostalih subjekata

 • očekuje se da djeca i voditelj Dječjeg foruma u cilju što bolje provedbe ovoga projekta zamole podršku i pomoć od svog mjesnog Društva Naša djeca, od Osnovne škole i drugih ustanova za djecu, da se zajedničkim zalaganjem povoljno riješe bitne pretpostavke za uspješnu provedbu projekta: nalaženje prostora i opreme, pribavljanje potrošnih materijala, korištenje telefona, faksa, Interneta, pružanje administrativnih i tehničkih usluga i sl.;
 • očekuje se da se djeca i voditelja Dječjeg foruma obrate i tijelima gradske i županijske uprave, te potencijalnim donatorima, sponzorima, privatnim poduzetnicima i drugima, da također, materijalno i na druge načine, pomognu kvalitetno ostvarivanje ovoga projekta.

(Ovo je skraćena verzija iz cjelovitog teksta projekta, kojom su pruženi samo neki osnovni podaci, a cjelokupni završni izvještaj bit će objavljen u obliku priručnika, koji će se dostaviti na korištenje svim postojećim Dječjim forumima  i Dječjim vijećima u Hrvatskoj.)

DJEČJI FORUMI U FUNKCIJI OSTVARIVANJA I PROMOCIJE DJEČJE PARTICIPACIJE U CIVILNOM DRUŠTVU

 •  Projekt je oblikovao i ponudio: Savez društava Naša djeca Hrvatske;
 • Projekt prihvatila: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva;
 • Odobrena namjenska financijska potpora u iznosu: 79.610,00 kuna;
 • Rok izvršenja: od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

Projekt će se realizirati organiziranjem ovih triju aktivnosti:

 • Edukacija za nove voditelje-osnivače Dječjih foruma, u obliku trodnevnog seminara krajem lipnja 2010., za 15 osoba koje udovolje propozicijama učešća, a iz gradova i općina Hrvatske u kojima još ne postoje Dječji forumi, te i iz onih sredina koje žele povećati broj svojih DF;
 • Središnja godišnja prezentacija najuspješnijih radionica iz prakse rada 15 odabranih Dječjih foruma, uz sudjelovanje 60 djece i voditelja, u cilju međusobne razmjene dostignuća i iskustava i prijenosa tih dostignuća ostalim Dječjim forumima da prošire i poboljšaju svoje aktivnosti u ostalim gradovima i općinama Hrvatske;
 • Izrada i tisak priručnika koji će sadržavati opise odabranih najuspješnijih radionica postojećih Dječjih foruma, namijenjen ostalim DF i drugima zainteresiranima koji žele upoznavati i doprinositi ostvarivanju prava djeteta i aktivnoj participaciji djece u svojim sredinama i na širem području.

(šire o ideji za osnivanje Dječjih foruma, njihovim ciljevima, programima i načinima aktivnosti, u cilju upoznavanja prava djeteta i na osnovi tih saznanja iniciranja i realiziranja akcija kojima djeca doprinose ostvarivanju prava djeteta u svojoj lokalnoj zajednici i šire – potražiti na stranici pod Dječji forum)

Pripremio: dr.sc. Emil Paravina, voditelj projekata