Blog

PROVEDENE RADIONICE U SKLOPU PROJEKTA “100 LJUDI, 100 ĆUDI” I “DANA OTVORENIH VRATA UDRUGA” U GOSPIĆU

Ove su godine u Gospiću u sklopu “Dana otvorenih vrata udruga” prijavili dvije aktivnosti; radionicu sa 7. razredima u sklopu projekta „100 ljudi 100 ćudi“ i aktivnosti s djecom za vrijeme Krosa Jasikovac.
Radionica na temu uklanjanja predrasuda, razvijanja tolerancije i uvažavanja različitosti održana je u petak 26. Svibnja 2017. godine u OŠ dr. Jure Turića, koja je i službeni partner u projektu. Nositelj projekta „100 ljudi 100 ćudi“ je Savez Društava „Naša djeca“ Hrvatske, a DND Gospić suradnik je na projektu. Educirane članice Tamara Lujić i Sanja Puškarić Delač održale su radionicu. U gostima su bila i glavna tajnica Saveza DND-a gospođa Snježana Krpes i koordinatorica projekta Marina Žilić. Radionica je bila otvorena za predstavnike medija i sve zainteresirane roditelje i djecu.

Kao jednu od projektnih aktivnosti učenici su izradili  tzv. sandučić povjerenja. Sandučić povjerenja su u sklopu projekta „100 ljudi 100 ćudi“ u OŠ dr. Jure Turića izradili učenici i učitelj Željko Uzelac na satovima Tehničke kulture. Sandučić su ukrasili učenici 4.c razreda zajedno sa svojom učiteljicom Anom Nikšić, nalazi se odmah ispod panoa, koji su  uredili fotografijama sa održanih radionica sa svim četvrtim i sedmim razredima u toj  školi.