Blog

PRVA PUBLIKACIJA DND-a NAŠICE

U sklopu projekta „Volontirajmo i mi”, u kojem DND Našice sudjeluje kao suradnik, izdana je publikacija za laganije čitanje. Osim DND-a u projektu sudjeluje kao nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Našice s partnerima Osnovnom školom Dore Pejačević i Udrugom „Otvoreno srce”. Cilj projekta je poticanje i razvoj volonterizma u Našicama. Usmjeren je na najranjivije kao što su djeca, stariji i nemoćni te osobe s poteškoćama u razvoju. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.
DND Našice aktivnosti u sklopu projekta provodi pod nazivom „Prve su najvažnije- zdravo se razvijam” kao što su ritmičke radionice za najmlađe, literarne, dramske i likovne radionice. U sklopu literarne i dramske radionice nastala je i ova publikacija koja se temelji na knjizi Karela Čepeka „Poštarska bajka”, a koju su članovi i volonteri jezično prilagodili djeci s teškoćama u čitanju. DND je dio projekta od samih početaka, 2017. godine, a s ovom publikacijom završavaju svoju uključenost. Kroz projekt su osim publikacije nabavili odjeću i obuću za ritmičke skupine, nabavili namještaja te organizirali nekoliko aktivnosti.

Poštarska bajka – Karel Čapek
Knjiga je prezentirana javnosti u Izložbenom salonu Zavičajnog muzeja Našice odmah nakon Izborne skupštine Društva „Naša djeca” Našice. Tiskana je u 200 primjeraka ali nije namijenjena u komercijalne svrhe nego je na samoj promociji podijeljena predstavnicima škola, institucija i udruga kako bi je i sva druga djeca mogla pročitati. Za urednike ove knjige navode se Darija Vlajnić, Manuela Kojić i Nataša Filipović, a jezičnu prilagodbu po principu građe lagane za čitanje napravila je Manuela Kojić koja je uz Ivu Ramljak sudjelovala i u lekturi iste. Osim teksta i ilustracije su ponikle iz DND-a Našice, a napravila ih je Elena Grabar, učenica 5. razreda Osnovne škole Hinka Juhna Podgorač.
Priča je na mnogo načina prilagođena kako bi je djeca mogla lakše čitati, a više o načinima prilagodbe okupljenima je prezentirala Manuela Kojić ujedno i glavna urednica ove publikacije.
„Zadovoljni smo što smo partneri na ovom projektu koji je trajao dvije godine. Puno smo dobili zajedničkim sudjelovanjem na edukacijama koja za volontere puno znači. Naša zadnja aktivnost je ova publikacija „Poštarska bajka” i mislim da smo s njom napravili dobar posao stoga bih se zahvalila Manueli Kojić koja je to stvarno izvrsno napravila kao i Eleni koja je to lijepo oslikala.” – izjavila je ponosno Darija Vlajnić.
Ova projektna aktivnost utjecala je i na početak radionica laganijeg čitanja koje se održavaju od početka ove školske godine, a vodi ih magistrica psihologije Ivana Ćurković.

Preuzeto sa stranice: http://www.nasice.com/news/prva-publikacija-dnd-nasice/