Blog

PRVI SAZIV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA U NAŠICAMA

U cilju stvarnog uključivanja djece u život i suradnju s odraslima u procesu odlučivanja o pitanjima važnim za život djece u gradu Našicama, osnovano je Dječje gradsko vijeće. U vijeće je izabrano osam učenika iz OŠ kralja Tomislava, šest iz OŠ Dore Pejačević i tri učenika iz OŠ Ivan Brnjik Slovak. Tih 17 članova vijeća su na konstituirajućoj sjednici za dječju gradonačelnicu izabrali Doru Hanižjar, učenicu 7.d razreda OŠ kralja Tomislava, a za njezina zamjenika Florijana Ladnjaka, učenika 7.b razreda OŠ Dore Pejačević. Prva dječja gradonačelnica izabrana je kroz dva biračka kruga. Mandat članova Dječjeg gradskog vijeća traje dvije godine, a njegovim osnivanjem Našice su potvrdile status grada prijatelja djece. 

Time su se Našice priključile skupini gradova koji su prepoznajući važnost dječje participacije temeljene na Konvenciji UN-a i Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece, već formirali dječja vijeća. Poticaj osnivanju Dječjeg gradskog vijeća dalo je Društvo Naša djeca, a potporu pruža Grad Našice, koji osigurava materijalne uvjete za rad vijeća. Malim gradskim vijećnicima obratio se potpredsjednik Gradskog vijeća Dalibor Kraljik i predsjednica koordinacijskog odbora DGV prof. Darija Vlajnić.

Dječja gradonačelnica Dora Hanižjar zahvalila je vijećnicima i poručila da će opravdati njihovo povjerenje. Ističe da će mladi vijećnici raspravljati o ozbiljnim temama te da joj je cilj napraviti nove parkove i urediti stare te obnoviti postojeća i izgraditi nova dječja igrališta u Zoljanu, Velimirovcu u Vukojevcima.

– U planu je autobusno stajalište u Donjoj Maloj kako djeca ne bi kisnula kada čekaju autobus te park za pse na prostoru vašarišta, poligon za skejtere i još mnogo drugih stvari, najavila je dječja gradonačelnica i ponosno dodala da je njezin razred prepoznat po mnoštvu humanitarnih, ekoloških i društveno korisnih akcija. Zajedničke želje i planove prezentirat će gradskoj vlasti na sjednicama DGV-a te direktno gradonačelniku Krešimiru Žagaru.