Blog

RADARSKI UREĐAJI ZA VEĆU SIGURNOST DJECE U PROMETU U SAMOBORU

Kako bi povećali sigurnost djece u prometu, Grad Samobor i td Komunalac d.o.o. Samobor nabavili su radarske svjetlosne uređaje koji su postavljeni u blizini škola.
Uređaji obavještavaju vozače o blizini škole, na način da se pri brzini većoj od dozvoljene uključuje svjetlosni signal koji upozorava na prebrzu vožnju.
U prvoj fazi postavljeno je ukupno 10 uređaja, kod OŠ Bogumila Tonija, OŠ Samobor i OŠ Milana Langa.
U planu je postavljanje svjetlosnog uređaja i kod srednjih škola, po dobivenom odobrenju, budući da je riječ o državnoj prometnici.
U drugoj fazi radari će se postaviti na prilaznim prometnicama kako bi se regulirala brzina i povećala sigurnost sudionika u prometu i pješaka.