Blog

RASPISAN NATJEČAJ ZA NAJ-PROJEKTE DJEČJIH VIJEĆA U 2015.

Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece te višegodišnjeg rada na području aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici kroz rad Dječjih gradskih i općinskih vijeća i ove godine nastavlja realizaciju projekta „DJEČJA VIJEĆA – Aktivno sudjelovanje djece u životu zajednice“ podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. 

Nastavljajući aktivnosti projekta Savez društava Naša djeca Hrvatska u suradnji s Dječjim vijećima i partnerima na projektu i ove godine (šesti put za redom) raspisuje Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća u 2015. godini. 

Naj-projektima djeca iz Dječjih vijeća na svoju inicijativu, i uz pomoć odraslih realiziraju lokalne akcije i aktivnosti za djecu kojima poboljšavaju život djece.

dj vjeća 2

Ovogodišnje Naj-projekte moći ćete prijaviti u dvije kategorije:

a) Projekti za djecu usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece među djecom i odraslima.

b) Projekti za djecu usmjereni prevenciji svih oblika ovisnosti kod djece i podizanje razine svijesti o štetnosti droga, alkohola, cigareta, kockanja, prekomjernog korištenja računala, facebook-a.

Molimo sva aktivna Dječja gradska i općinska vijeća Hrvatske da osmisle i prijave svoje participacijske projektne prijedloge do  20. travnja 2015. godine za projekte koji će se veći dio aktivnosti provesti do kraja ožujka 2015. godine.

Ovdje možete preuzeti Kriterije za Naj-projekte i Obrazac za prijavu projekata.

dj vjeća3

RASPISAN NATJEČAJ ZA NAJ-PROJEKTE DJEČJIH VIJEĆA U 2015.

Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece te višegodišnjeg rada na području aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici kroz rad Dječjih gradskih i općinskih vijeća i ove godine nastavlja realizaciju projekta „DJEČJA VIJEĆA – Aktivno sudjelovanje djece u životu zajednice“ podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. 

Nastavljajući aktivnosti projekta Savez društava Naša djeca Hrvatska u suradnji s Dječjim vijećima i partnerima na projektu i ove godine (šesti put za redom) raspisuje Natječaj za Naj-projekte Dječjih vijeća u 2015. godini. 

Naj-projektima djeca iz Dječjih vijeća na svoju inicijativu, i uz pomoć odraslih realiziraju lokalne akcije i aktivnosti za djecu kojima poboljšavaju život djece.

dj vjeća 2

Ovogodišnje Naj-projekte moći ćete prijaviti u dvije kategorije:

a) Projekti za djecu usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece među djecom i odraslima.

b) Projekti za djecu usmjereni prevenciji svih oblika ovisnosti kod djece i podizanje razine svijesti o štetnosti droga, alkohola, cigareta, kockanja, prekomjernog korištenja računala, facebook-a.

Molimo sva aktivna Dječja gradska i općinska vijeća Hrvatske da osmisle i prijave svoje participacijske projektne prijedloge do  20. travnja 2015. godine za projekte koji će se veći dio aktivnosti provesti do kraja ožujka 2015. godine.

Ovdje možete preuzeti Kriterije za Naj-projekte i Obrazac za prijavu projekata.

dj vjeća3