Blog

RASPISANI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Savez društava Naša djeca Hrvatske raspisao je natječaj za radna mjesta savjetnika/ce za vođenje menadžerskih poslova i odnosa s javnošću te savjetnika/ce za međunarodnu suradnju

Poslodavac: Savez društava Naša djeca Hrvatske

Kontakt adresa: Amruševa 10/IV

Kontakt telefon: 01/ 49 22 959; 01/ 49 22 957

Telefaks: 01/ 49 22 975

Mjesto: Zagreb

Osoba za kontakt: dr. Emil Paravina, tajnik Saveza; prof.dr.sc. Aida Salihagić-Kadić, predsjednica Saveza

Kontakt e-mail adresa: info@savez-dnd.hr

Web : www.savez-dnd.hr

Maticni broj:  3213960

Savjetnik/ca Saveza DND-a za vođenje menadžerskih poslova i odnosa s javnošću  

Opis posla:

Savez DND-a Hrvatske je dobrovoljna, neovisna, krovna i odgojno-obrazovna i humanitarna udruga građana koji su udruženi u osnovna DND-a (pravne osobe) u gradovima i općinama Hrvatske, s ciljem poticanja, stručnih razrada, organiziranja i provedbi akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u slobodnom vremenu. Cjelokupna aktivnost se zasniva na odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta te na željama, interesima i potrebama okupljene djece i roditelja.

Sukladno cilju i programskim zadacima Saveza:

– kreiranje i provedba strategija i projekata za razvoj i djelovanje Saveza

– pribavljanje namjenskih novčanih sredstava

– poslovi odnosa s javnošću

Vrsta posla: određeno, puno radno vrijeme godinu dana, uz probni rok 3 mjeseca, uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na 3 godine ili na neodređeno vrijeme

Potrebna stručna sprema:  VSS iz područja ekonomskih ili društvenih znanosti

Potrebne godine iskustva:  3 godine radnog iskustva (izuzetno manje) u menadžmentu udruga, u vođenju i koordiniranju marketinških i PR aktivnosti

Strani jezici (aktivno): odlično znanje hrvatskog i engleskoj jezika u govoru i pismu

Osnove rada na računalu: napredno korištenje računala u MS Office paketu, osobito za izradu promotivnih materijala i ažuriranje web stranice

Ostali uvjeti:

– razvijene komunikacijske, prezentacijske i organizatorske vještine s postojećim i potencijalnim članovima, partnerima i donatorima

– logistička podrška tijekom terenskog organiziranja akcija Saveza

– prednost: poznavanje prava djeteta i iskustvo volonterskog rada na zadacima Saveza, odnosno s djecom i za djecu

U prijavi ponude obvezatno priložiti:

– životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi i stranom jeziku (preslike diploma, uvjerenja i sl.), preslik radne knjižice,  Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci. Preporučivo priložiti radni nacrt Plana svog nastupnog djelovanja za potrebe navedenog radnog mjesta u Savezu.

Ponude poslati u roku tjedan dana nakon objave (zaključno s 19. veljače 2008.) na adresu Saveza s naznakom “za natječaj”. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati užeg kruga bit će i dodatno pozvani. Izabrani kandidat/tkinja će o tome biti obaviješten/a dan nakon sjednice Izvršnog odbora Saveza, najkasnije do 15. ožujka 2008. Savez ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

 

Savjetnik/ca za međunarodnu suradnju Saveza DND-a  

Opis posla:

Savez DND-a Hrvatske je dobrovoljna, neovisna, krovna i odgojno-obrazovna i humanitarna udruga građana koji su udruženi u osnovna DND-a (pravne osobe) u gradovima i općinama Hrvatske, s ciljem poticanja, stručnih razrada, organiziranja i provedbi akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u slobodnom vremenu. Cjelokupna aktivnost se zasniva na odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta te na željama, interesima i potrebama okupljene djece i roditelja.

Sukladno cilju i programskim zadacima Saveza:

– izrada i provedba strategija i projekata međunarodne suradnje Saveza

– ostvarivanje postojećeg članstva Saveza DND-a u međunarodnim organizacijama i uspostava novih

međunarodnih kontakata i suradnje

– priprema, organizacija i sudjelovanje predstavnika Saveza i djece na međunarodnim skupovima i priredbama

– pribavljanje namjenskih novčanih sredstava od međunarodnih donatora i sponzora

– prijevodi govornih nastupa i pisanih materijala za potrebe Saveza

 Vrsta posla: određeno, puno radno vrijeme godinu dana, uz probni rok 3 mjeseca, uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na 3 godine ili na neodređeno vrijeme

Potrebna stručna sprema: VSS, smjer društvene znanosti

Potrebne godine iskustva: 3 godine radnog iskustva (izuzetno manje) u aktivnostima međunarodne suradnje u području civilnog društva

Strani jezici (aktivno): izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskoj jezika u govoru i pismu, prednost više stranih jezika

Osnove rada na računalu: napredno korištenje računala u MS Office paketu, osobito za izradu promotivnih materijala i ažuriranje web stranice

Ostali uvjeti:

– razvijene komunikacijske, prezentacijske i organizatorske vještine s postojećim i potencijalnim međunarodnim

savezima, organizacijama, partnerima i donatorima

– logistička podrška tijekom terenskog organiziranja međunarodnih akcija Saveza i osnovnih DND-a

– prednost: poznavanje prava djeteta i iskustvo volonterskog rada na zadacima Saveza, odnosno s djecom i za djecu

U prijavi ponude obvezatno priložiti:

– životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi i stranom jeziku (preslike diploma, uvjerenja i sl.), preslik radne knjižice, Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci.Preporučivo priložiti radni nacrt Plana svog nastupnog djelovanja za potrebe navedenog radnog mjesta u Savezu.

Ponude poslati u roku tjedan dana nakon objave (zaključno s 19. veljače 2008.) na adresu Saveza s naznakom “za natječaj”. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati užeg kruga bit će i dodatno pozvani. Izabrani kandidat/tkinja će o tome biti obaviješten/a dan nakon Sjednice Izvršnog odbora Saveza, najkasnije do 15. ožujka 2008. Savez ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.