Blog

RASPODJELA TREĆE RATE IZ NAMJENSKE DONACIJE “ARIEL” U 2007. GODINI

Završni izvještaj Radne skupine za raspodjelu donacije

 

Radna skupina u sastavu (abecedno): Josip Grgurić, Emil Paravina, Katica Šešo, na svojim sastancima održanim: 10. i 11. prosinca 2007. najprije je konstatirala da su do objavljenog trećeg po redu roka (1. prosinca 2007.) zaprimljeni ovi zahtjevi za dodjelu namjenske donacije „Ariel“:

– iz bolnica / dječjih odjela:

(1)     Opća bolnica Sisak, Dječji odjel: ukupno: 34.550,80 kuna

(2)     Opća bolnica Slavonski Brod, Odjel za zaštitu zdravlja djece: 62.177,18 kuna

(3)     Klinika za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva): 35.000,00 kuna

(4)     Opća bolnica Virovitica, Odjel za dječje bolesti: 30.000 kuna

      – iz grupacije namjenskih sredstava za seminare:

     (5) Troškovi za održani prvi Seminar za voditelje i organizatore edukativno-zabavnih aktivnosti djece u bolnici:   43.819,62 kune.

–          iz grupacije režijskih troškova, drugi dio:

6)       Troškovi komunikacije s bolnicama: telefon, faks, papir, poštarina, grijanje, svjetlo, administrativni, financijski, bankovni i tehnički poslovi u organiziranju provedbe ove namjenske donacije, drugi dio, tj. 7,5% u odnosu na raspoloživih 500.000,00 kuna = 37.500,00 kuna.

Sveukupno zahtjevi: 242.547,60 kuna.

Razmatrajući zaprimljene zahtjeve, Radna skupina je oblikovala ove svoje početne stavove:

·         Zahtjevi iz 4 bolnice (Sisak, Slavonski Brod, Zagreb,Virovitica) po vrsti namjene uklapaju se u objavljena Načela za dodjelu donacije.

·         Za održavanje prvog, od ukupno tri planirana seminara, u okviru dopunske edukacije zdravstvenog osoblja i volontera potrošeno je manje nego je bilo prvotno planirano (oko 60.000,00 kn), pa se navedeni iznos: 43.8119,62 kn. može u cijelosti prihvatiti.

·         Iznos namijenjen za pokriće režijskih troškova (organiziranje sveukupne provedbe donacije: (komunikacija sa svim bolnicama) točno je u okviru objavljenog postotka iz Načela donacije, pa se zato može prihvatiti u iznosu koji je zatražen, 37.500,00 kuna.

Kako je to treća, zadnja rata u 2007. godini, treba uzeti u obzir:

–  da je u okviru planiranih ukupno 500.000,00 kuna za 2007. godinu, dosad u prvoj i drugoj rati dodijeljeno:    166.573,95 + 127.500,00 kuna, što je ukupno = 294.073,95 kuna,

–  da se u okviru ove treće rate, osim iznosa bolnicama, trebaju pokriti zajednički troškovi održanog prvog Seminara: 43.819,62 kune, te i drugi dio režijskih troškova: 37.500,00 kuna, što je ukupno = 81.319,62 kuna, pa proizlazi da se bolnicama koje imaju zahtjeve u ovoj trećoj rati može dodijeliti preostali ukupni iznos do 500.000,00 kuna, a to je: 124.606,43 kuna.

U takvoj situaciji, ova Radna skupina predlaže Koordinacijskom odboru Akcije donošenje Odluke da se u okviru treće rate namjenske donacije „Ariel“ dodijele ovi iznosi :

1/ Općoj bolnici, Dječjem odjelu Sisak: 34.550,80 kuna

2/ Općoj bolnici, Dječjem odjelu Slavonski Brod: 40.055,63  kuna

3/ Klinici za dječje bolesti, Kirurgija Zagreb, Klaićeva: 20.000,00 kuna

4/ Općoj bolnici, Dječjem odjelu Virovitica: 30.000,00 kuna

5/ Za pokriće troškova Seminara za voditelje edukativno-zabavnih aktivnosti u bolnicama: 43.819,62 kuna

6/ Za pokriće režijskih troškova za organiziranje provedbe donacije „Ariel“, drugi dio: 37.500 kuna.

Sveukupno u trećoj rati dodijeljeno (namjenski utrošeno) ukupno: 205.926,05 kuna.

(a zajedno s 294.073,95 kuna dodijeljenih u prve dvije rate, sveukupno tijekom 2007. godine čini  dodijeljenih – namjenski utrošenih sukladno Načelima: 500.000,00 kuna ).

Koordinacijski odbor akcije Za osmijeh djeteta u bolnici prihvatio je i razmotrio  izvještaj i prijedlog Radne skupine na sjednici održanoj 11. prosinca 2007., i s tim u vezi, donio Odluku:

za-osmjeh-djeteta-u-bolnici

1/ Središnji KO donosi Odluku da se prihvaća u cijelosti i bez izmjene prijedlog Radne skupine o dodjeli namjenske donacije „Ariel“ u okviru treće rate u 2007. godini.

2/ O ovoj Odluci odmah obavijestiti bolnice koje su, za koju namjenu i koji namjenski iznos dobile, te da će im taj iznos  biti odmah poslan na njihove žiro račune,

3/ Obavijestiti donatora, Procter & Gamble, da je tijekom 2007. namjenski ukupno utrošeno točno kako je bilo i planirano: polovica od ukupnog naznačenog iznosa donacije, (500.000,00 kuna), pa predložiti donatoru da se početkom 2008. u širem sastavu zajednički:

(a) analizira učinak u prvoj godini donacije,

(b) iz analize iznesu konstatacije, primjedbe i prijedlozi,

(c) utvrde polazišta za izradu godišnjeg izvedbenog plana o raspodjeli i utrošku drugog dijela donacije (500.000,00 kuna) u 2008. godini.

 KOORDINACIJSKI ODBOR AKCIJE: ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ RADNE SKUPINE ZA RASPODJELU DONACIJE

Rekapitulacija utroška namjenske donacije “Ariel” u 2007. godini

DOBITNIK DONACIJE:

RATA U 2007.

NAMJENA DONACIJE:

IZNOS KUNA:

01. Zagreb: Klinika za infektivne  bolesti, Dječji odjel

I

Oprema dnevnog boravka za aktivnosti djece i roditelja

  42.000.00

02. Pula: Opća bolnica, Dječji odjel

I

Stolovi i stolice za društveni prostor djece i roditelja

  21.237,00

03. Zagreb: Klinika za dječje bolesti, Klaićeva

I

Ležajevi za majke dojilje i stolice za roditelje uz bolesnički krevet

   69.000,00

04. Varaždin: Opća bolnica, Odsjek za kirurgiju

I

Nabava igračaka, slikovnica i potrošnog materijala za djecu

   10.220,95

05  Zagreb: Klinička bolnica, Pedijatrija, Vinogradska

I

Didaktička sredstva i posteri, za kronično oboljelu djecu

  24.116,00

06. Čakovec: Županijska bolnica, Odjel pedijatrije

II

Za Igraonicu: igračke, knjige, slikovnice, ormari i potrošni materijali

  14.000,.00

07. Vinkovci; Opća bolnica, Odjel pedijatrije

II

Za igračke, slikovnice, crtane filmove, kazetofon, stolice i ormariće

   36.000,00

08. Zagreb: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

II

Za igračke i ugodni izgled prostora za djecu

40.000,.00

09. Režijski troškovi za provedbu donacije Ariel, prvi dio

II

Komunikacija s bolnicama: telefoni, faks, poštarina, papir, režije, administrativni, financijski i tehnički poslovi, prvi dio

  37.500,00

10. Sisak: Opća bolnica,  Dječji odjeli i  kirurgija

III

Uređenje dnevnog boravak za djecu, oprema igračkama, knjigama, ormarićima

   34.550,80

11. Slavonski Brod: Opća bolnica Dječji odjel

III

Senzo-motoričke, društvene i konstruktivne igračke, video igrice

   40.055,63

12. Zagreb: Klinika za dječje bolesti, Klaićeva

III

Dovršenje sanitarnog čvora za majke dojilje na Kliici za kirurgiju

  20.000,00

13. Virovitica: Opća bolnica Dječji odjel

III

Nabava igračaka i opreme za dnevni boravak djece i roditelja

30.000,00

14. Seminar za voditelje edukativno-zabavnih aktivnosti s djecom u b.

III

Za prvu grupu: 33 polaznika iz 12 bolnica i DND, put, pansion i obimni set literature

   43.819,62

15. Režijski troškovi za provedbu donacije Ariel, drugi dio

III

Komunikacija s bolnicama: telefoni, faks, poštarina, papir, režije, administrativni, financijski i tehnički poslovi, drugi dio

  37.500,00

UKUPNO:

I-III

 Sukladno propozicijama iz Načela za

 Dodjelu donacije „Ariel“ u 2007.

   

 500.000.00

 

Šira dokumentacija (originali zahtjeva, priloga i odluka) može se dati na uvid u sjedištu Akcije.