Blog

SAVEZ DND U NOVI MANDAT UŠAO SA 100 DRUŠTAVA!

Na izborno i izvještajno programskoj Skupštini Saveza DND u obljetničkoj godini izabrane predsjednica, dopredsjednice, Izvršni i Nadzorni odbor Saveza DND.

U subotu, 3. listopada 2020. u Zagrebu je održana izborno izvještajna skupština Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske. Ova je skupština, iako u nešto drugačijim okolnostima i u skladu s epidemiološkim mjerama održana u znaku obljetnice 70 godina Saveza DND. Tako su suradnice Saveza, Gorana Banda i Alma Čazmaković iz Re:public poslovnog savjetovanja predstavile koncept, kampanju, vizualni identitet, komunikaciju i aktivnosti koje su dosad pokrenute i koje nas čekaju, a sve u kontekstu ove važne obljetnice.

Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND je predstavila izvještaj o radu Saveza DND za 2019. godinu, a predsjednica Nadzornog odbora, Snježana Pačarić je predstavila prijedlog financijskog izvješća za 2019. godinu. Strateške smjernice rada Saveza DND-a za razdoblje 2020.-2024. predstavila je glavna tajnica Saveza DND, Snježana Krpes. Na Skupštini su izglasane i izmjene i dopune Statuta Saveza, te su udružena još tri nova Društva „Naša djeca“: DND Jozefina Duga Resa, DND Marčana, DND Vinodol, čime smo došli do brojke od ukupno 100 Društava „Naša djeca“!

Kako je ovo ujedno bila i izborna skupština, dužnosti su razriješeni članovi Skupštine u mandatu 2016.-2020., te su potvrđeni imenovani predstavnici u novi sastav Skupštine u mandatu 2020.-2024. sastavljeni od predstavnika iz osnovnih DND-a i članova pojedinaca i uglednih osoba. Novi je mandat započeo sa 100 imenovanih predstavnika iz DND, predloženih za članove Skupštine, a Izvršni je odbor predložio imenovanje 11 članova pojedinaca i uglednih osoba.

U izbornom dijelu Skupštine uslijedilo je predstavljanje kandidata za sljedeće funkcije: dužnosnici (predsjednik/ica i 2 dopredsjednika/ice) i izvršna tijela (Izvršni, Nadzorni odbor i Programski odbori). Nakon predstavljanja, u novom mandatu su izabrani sljedeći kandidati za dužnosnike: prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić za predsjednicu, a Sonja Borovčak i Sanja Škorić za dopredsjednice Saveza DND. U Izvršni odbor izabrani su: Martina Boltužić Dževerlija (DND Petrinja), Jasenka Borovčak (DND Zabok), Branimir Mendeš, Split, pojedinac, Katarina Milković, Zagreb, pojedinac, Nikolina Ribarić (DND Jastrebarsko) i Gordana Šoltić Siladi (DND Čakovec). U Nadzorni su odbor izabrane Snježana Pačarić (DND Slatina), Melisa Franjković (DND Donji Miholjac) i Vesna Juranić Koharević (DND Mali Lošinj).

Savez DND zahvaljuje svim članovima Skupštine na dolasku i aktivnom sudjelovanju, kao i članovima u mandatu od 2016.-2020. za cjelokupan doprinos tijekom svog mandata i za sve postignute rezultate u radu s djecom i za djecu, te čestitamo novom sastavu tijela upravljanja!