Blog

SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA PODRŽAVA I UKLJUČUJE SE U PROJEKT “17 GLOBALNIH CILJEVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ”

Programom 2030., koji predstavlja svojevrstan univerzalni okvir namijenjen svim zemljama u svrhu iskorjenjivanja siromaštva i dostizanja održivog razvoja do 2030., obuhvaćen je ambiciozan skup od 17 ciljeva održivog razvoja.

Programom za održivi razvoj 2030. koji su donijeli  Ujedinjeni narodi i koji se nastavlja na milenijske razvojne ciljeve donesene 2000. utvrđen je globalni okvir u svrhu iskorjenjivanja siromaštva i postizanja održivog razvoja do 2030. Kao prvi globalni sporazum u povijesti kojim se utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program za djelovanje, Programom 2030. obuhvaćeni su ambiciozan skup od 17 ciljeva održivog razvoja i 169 povezanih ciljeva, uz mobiliziranje svih zemalja i sudionika da ostvare te ciljeve i utjecanje na nacionalne politike.

U Program 2030. uključen je i Akcijski program Ujedinjenih naroda iz Adis Abebe donesen u srpnju, a kojim se utvrđuju različita sredstva potrebna za provedbu Programa 2030., uključujući domaće resurse, privatno financiranje i službenu razvojnu pomoć. Od samog početka u doprinosu tom procesu EU ima vodeću ulogu.

Novim Programom 2030. definirat će se iznova suradnja unutar međunarodne zajednice u pogledu globalne obveze stvaranja drukčije budućnosti za ljude i planet na temelju koje će svijet ići putem održivog razvoja. Dok su milenijski razvojni ciljevi bili usmjereni na zemlje u razvoju, Program 2030. prvi je globalni sporazum u povijesti kojim se utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program za djelovanje kojim će se utjecati na sve zemlje, uključujući nacionalne politike. U okviru 17 novih ciljeva održivog razvoja i 169 povezanih ciljeva uravnotežene su tri dimenzije održivog razvoja (ekološka, društvena i gospodarska dimenzija) u područjima kao što su siromaštvo, nejednakost, sigurnost opskrbe hranom, zdravlje, održiva potrošnja i proizvodnja, rast, zaposlenost, infrastruktura, održivo upravljanje prirodnim resursima, klimatske promjene, kao i rodna jednakost, mirna i uključiva društva, pristup pravosuđu i odgovorne institucije. Novim skupom ciljeva osigurat će se da svijet i dalje može ispunjavati dosadašnje milenijske razvojne ciljeve i preuzete obveze iz Rija te istodobno pratiti ciljeve u raznim drugim područjima. Napredak u ostvarenju milenijskih razvojnih ciljeva neujednačeno je protekao diljem svijeta i nisu ostvareni svi ciljevi. Geopolitičke promjene posljednjih 15 godina dovele su do spoznaje da su univerzalni ciljevi, za koje su potrebna integrirana rješenja, sada primjereniji. Novi je Program mnogo šireg opsega i primjenjuje se na sve zemlje. Realiziran je u dosad neviđenom participativnom procesu u kojem su sudjelovali ljudi iz cijelog svijeta. S obzirom na to da je riječ o univerzalnom sporazumu, u provedbi novog Programa morat će sudjelovati sve zemlje. Naglasak je na uključivanju pojedinaca, mi u Savezu uvelike podupiremo ovaj projekt i početkom 2016. godine se planiramo aktivno uključiti u njegovu provedbu nizom projekata i kampanja. Pridružite nam se svi u tome i učinimo svijet ljepšim i boljim mjestom za sve nas.