Blog

SJEDNICA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA

U utorak, 4.ožujka 2014. u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Ogulinu održana je 4.sjednica Dječjeg gradskog vijeća grada Ogulina. Drugi saziv DGV-a obilježio je prvu godišnjicu rada, tj. treću od osnutka ove programske aktivnosti Društva Naša djeca u Ogulinu.

Sjednici su, osim vijećnika i njihovih voditeljica Anđelke Salopek i Ljerke Salopek Bacanović, nazočili: Željko Stipetić, dogradonačelnik grada Ogulina, Karmela Matić, glasnogovornica Grada Ogulina, Sofija Maravić, predstavnica Udruge Radost, Ljiljana Kaurić, predsjednica DND-a Ogulin te članovi novinarskih skupina obiju ogulinskih osnovnih škola.

Sjednicu je vodila Ela Vukelja, zamjenica predsjednika DGV-a.

Dnevni red sjednice, sadržan u 7 točaka, vijećnici su jednoglasno prihvatili. Vjećnik Rikard Polić izvijestio je o jučerašnjem posjetu vjećniku Juri Turkoviću, gradonačelniku Grada Ogulina.  Nika Ćićak najavila je projekt Rehabilitacijski centar za djecu s posebnim potrebama. Najavu ovoga projekta podržala je Sofija Maravić, predstavnica Udruge Radost. Ona smatra da je dobro da Udruga Radost i DGV zajednički rade na ovome projektu, a isto je podržao i dogradonačelnik Stipetić. Nakon kraće rasprave zaključeno je da će DGV poslati pisani zahtjev prema Gradu i Gradskome vijeću te da isti razmotre prijedlog o osnivanju rehabilitacijskog centra za invalidne osobe.

Drugi projekt, Oživimo dječje igralište za buduće klizalište, ukratko je prezentirala Ljubica Vukelja. Za ovu temu interes je pokazao i dogradonačelnik Stipetić te je optimistično najavio da bi se ovaj projekt mogao ostvariti u bliskoj budućnosti. Tome u prilog ide činjenica da  realizacija projekata u korist djece  osigurava status grada Ogulina kao Grada prijatelja djece.

Vijećnik Oton Kirasić pročitao je mišljenja djece o suradnji djece i lokalne zajednice, a vijećnica Ela Ćićak plan rada DGV-a do lipnja 2014.

Pod točkom razno najavljena je zajednička akcija Dječjeg foruma Klek i Dječjeg gradskog vijeća grada Ogulina s ciljem promicanja borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Karmela Matić obavijestila je sve nazočne da će Grad Ogulin u svibnju mjesecu biti domaćin održavanja 10. susreta Dječjih gradskih vijeća Hrvatske.

Nazočni gosti pohvalili su dosadašnji rad DGV-a, istaknuli ozbiljnost rada ovoga Vijeća te dali podršku za budući rad.

Na kraju sjednice a povodom 3. rođendana DGV-a, svi nazočni počastili su se krafnama i sokovima Mivit-pekare iz Ogulina, a vijećnici se zahvaljuju na ustupanju prostora za današnju sjednicu i Gradskoj knjižnici i čitaonici.