Blog

SLUŽBENO OTVORENA DVA POTPUNO NOVA KRILA DARUVARSKOG DJEČJEG VRTIĆA „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR

8. siječnja službeno su otvorena dva potpuno nova krila daruvarskog Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar. U novoizgrađenom dijelu vrtića opremljen je prostor za sedam odgojno-obrazovnih skupina, a zasigurno je da će uz moderne standarde koje vrtić sada ispunjava, djeca još više uživati u igri, a odgajateljicama omogućiti kvalitetniji rad i edukaciju kroz igre s djecom.

U ovu hvalevrijednu investiciju uloženo je 10.000.000,00 kuna, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podržalo je investiciju sa 1.200.000,00 kn za dogradnju jasličkog djela vrtića.

Zgrada vrtića namjenski je građena i u skladu je s normativima za izgradnju i opremanje prostora koji ostvaruju programe s predškolskom djecom. Dogradnjom 7 odgojnih skupina i preseljenjem 6 odgojnih skupina u nove prostore, preseljenjem prostora za administrativno i dio tehničkog osoblja, proširivanjem kapaciteta kuhinje, stvaraju se vrlo kvalitetni uvjeti za pružanje usluge Vrtića.

Iznimno nas veseli što će se multifunkcionalna dvorana u kojoj je dosad djelovala najstarija odgojna skupina, vratiti u svoj prvobitnu namjenu za sportske i druge aktivnosti djece. Osiguravanjem svih prostorno-materijalnih uvjeta ostvarujemo pedagoško-estetsku poticajnu sredinu za odgoj i naobrazbu predškolske djece, te zadovoljavamo sve higijensko-tehničke zahtjeve i osnovna ekološka i estetska mjerila propisana Standardom – poručuju iz vrtića.

Uz projekt dogradnje paralelno se odvijao i projekt opremanja novim namještajem i didaktičkom opremom u vrijednosti 900.000,00 kn.