Što radimo?

 

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske je dobrovoljna, nevladina, neprofitna i humanitarna udruga građana.

Savez je osnovan 1950. godine i od tada neprekidno djeluje ostvarujući sljedeće ciljeve:

 • poticanje i provedba aktivnosti djece u slobodnom vremenu koje kod djece šire znanje, iskustvo, kreativnost, humanost i volonterstvo.
 • pokretanje i koordinacija akcija koje doprinose zagovaranju, promociji i provedbi dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja u lokalnoj zajednici.
 • podrške i osnaživanja roditelja u odgoju i razvoju djece.

U Savez DND, kao krovnu udrugu, trenutno je udruženo 95 osnovnih Društava „Naša djeca“ (u daljnjem tekstu: DND) koja djeluju u gradovima i općinama Hrvatske.

Savez DND pokriva sljedeća područja djelovanja: dječja prava i aktivno dječje sudjelovanje, slobodno vrijeme djece i izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece, dječje stvaralaštvo, prevencija i zaštita zdravlja djece, edukacija odraslih, rad s roditeljima, humanitarne akcije, međunarodnu suradnju i partnerstva, kao i izdavačku djelatnost.

Od mnogobrojnih akcija i aktivnosti Saveza DND četiri programa uvršteni su u „Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine“. To su: akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“, „Za osmijeh djeteta u bolnici“, „Dječji forumi za ostvarivanje dječjih prava“ i „Dječja vijeća“ za promicanje aktivnog dječjeg sudjelovanja u lokalnoj zajednici.

Veliki je doprinos Saveza DND na području promocije volonterskog rada s djecom i odgoja za volontiranje u Društvima Naša djeca gdje više od 4000 volontera godišnje provodi aktivnosti s djecom, a predstavnici Saveza članovi su Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva Vlade RH.

S obzirom na široko područje djelovanja Saveza u slobodnom vremenu djece i promociji dječjih prava, ovdje ukratko navodimo neke aktivnosti s djecom i za djecu u posljednjem desetljeću:

Provedba projekata iz područja ostvarivanja dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja

 • Dječji forumi za ostvarivanje prava djece
 • Susreti Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima, gradonačelnicima/načelnicima, poruke djece odraslima
 • Susreti Dječjih foruma Hrvatske
 • Projekt „Aktivno dječje sudjelovanje u lokalnoj zajednici – rad Dječjih vijeća“
 • Naj-projekti Dječjih vijeća Hrvatske
 • Susreti Dječjih vijeća Hrvatske
 • Akcija “Gradovi i općine – prijatelji djece”
 • Projekt „Županije – prijatelji djece“
 • Obilježavanje važnih datuma za djecu: Dječji tjedan, Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta, Dan ljudskih prava, Dan tolerantnosti i uvažavanja različitosti, Međunarodni dan obitelji, itd.
 • Istraživanja djece i odraslih o poznavanju dječjih prava i položaju djece u društvu
 • Organiziranje stručnih skupova i edukacija za djecu i odrasle na teme iz područja dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

 • Smjernice i upute Društvima „Naša djeca“ za rad s predškolskom i osnovnoškolskom djecom (DND igraonice, pričaonice, likovno-kreativne, dramske, lutkarske, plesne, tehničke, ekološke, kulturne, sportske aktivnosti, multimedijalne radionice, edukativni i zabavni sadržaji za djecu)
 • Smotra dječjeg stvaralaštva u Društvima Naša djeca „Radost, igra i stvaralaštvo djece“
 • Dan igara
 • Edukacija voditelja za verificirane predškolske i osnovnoškolske kreativne programe s djecom
 • Akcije za uređivanje prostora za igru i slobodno vrijeme djece
 • Akcije za prevenciju nasilja među djecom i svih oblika nasilja nad djecom
 • Organiziranje znanstveno-stručnih skupova na teme bitne za pravilan rast i razvoj djece

Zdravlje, prevencija pretilosti i promocija zdravih životnih stilova

 • Provedba akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ radi humanizacije bolničkog liječenja djece
 • Promoviranje zdravlja djece, zdrave hrane i zdravih životnih stilova
 • Akcije i aktivnosti prevencije svih oblika ovisnosti (pušenje, alkohol, droga, kocka, internet)

Kultura i rekreacija

 • Organizacija i dodjela godišnje Nagrade „Grigor Vitez“ za tekst i ilustraciju u knjigama za djecu
 • Stručno-znanstveni skupovi na temu kvalitetna dječja igračka, knjiga, lutka, multimedijalna igra, novi mediji
 • Poticanje rekreativnih aktivnosti s djecom i organizirani odmor (ljetovanje/zimovanje djece)
 • Pokretati akcije i aktivnosti za uređivanje prostora (otvorenih i zatvorenih) za igru, rekreaciju i veće kretanje (mobilnost) djece

Humanitarno djelovanje

 • Humanitarne akcije „Prijatelj prijatelju“ i „Djeca djeci“ za siromašnu, bolesnu i zanemarivanu djecu i njihove obitelji
 • Akcija „Kumstvo“ za socijalno ugroženu djecu, partner austrijska udruga „Rettet das Kind“

Podrška roditeljima  u odgoju djece

 • Osnaživanje roditelja za roditeljsku ulogu i odgoj djece
 • Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji u gradovima i općinama
 • Promocija kvalitetnog i odgovornog roditeljstva (radionice s roditeljima, grupe podrške za roditelje, savjetovališta, tribine, priručnici/vodiči za roditelje, informativni letci)

DND Poreč, obilježavanje Dana obitelji