Prateći svjetski trend razvoja modela i projekata koji potiču i razvijaju aktivno sudjelovanje djece (počeci u Francuskoj, zatim se šire u Belgiji, Švicarskoj, Portugalu, Njemačkoj, Italiji), udruge i institucije u Hrvatskoj inicirale su i provode projekte i programe u prilog aktivnog sudjelovanja mladih u ostvarivanju prava i potreba djece i jače uloge djece i mladih u lokalnoj zajednici i šire.

U prilog tomu, od 2000. godine u Hrvatskoj su se počela osnivati prva Dječja vijeća kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici, a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave.

Prva Dječja vijeća u Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i Opatiji osnovana su na inicijativu Društava “Naša djeca”.

Članovi Dječjih vijeća iz 2012. godine, sudionici susreta “Dijete u gradu”

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30 aktivnih Dječjih vijeća u ovim gradovima i općinama: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Donji Miholjac, Dubrovnik, Gospić, Grubišno Polje, Koprivnica, Krapina, Križ, Kutina, Mali Lošinj, Nova Gradiška, Ogulin, Omiš, Opatija, Osijek, Pleternica, Požega, Prelog, Pula, Rovinj, Slavonski Brod, Sisak, Šibenik, Tuhelj, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica i Zabok.

Uloga Saveza u usmjeravanju Dječjih vijeća

Savez DND-a Hrvatske, kao nevladina udruga za djecu, od samih početaka osnivanja prvih Dječjih vijeća daje stručnu i organizacijsku podršku, u cilju popularizacije ideje Dječjih vijeća i ovog oblika dječje participacije, vodeći računa o njihovoj što većoj regionalnoj zastupljenosti.

Tako Savez DND-a Hrvatske:

  • poduzima inicijative za osnivanjem novih Dječjih vijeća,
  • stručno razrađuje program Dječjih vijeća na osnovu domaćih i inozemnih iskustava te svjetskih i nacionalnih dokumenata za djecu,
  • prati i analizira iskustva iz prakse aktivnih Dječjih vijeća u Hrvatskoj,
  • organizira seminare i treninge za odrasle-voditelje i mentore Dječjih vijeća,
  • radi na jačanju mreže Dječjih vijeća,
  • organizira Susrete Dječjih gradskih/općinskih vijeća Hrvatske. 

Trenutni saziv Dječjeg gradskog vijeća Splita

REZULTATI RADA DJEČJIH VIJEĆA HRVATSKE

  • Održano 13 Susreta Dječjih vijeća Hrvatske
  • Završeno i prijavljeno više od 400 Naj-akcija (akcija koje su djeca osmislila i provela u svojim gradovima i općinama na dobrobit cijelih zajednica)
  • 24 Dječja gradska i općinska vijeća u 16 županija, u čiji rad je uključeno više od 350-ero djece u dobi od 9-15 godina sudjelovala su u pripremi „Alternativnog izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj“
  • Prvi put su djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske zajedno s odraslima iznosila svoje zaključke na 6. međunarodnoj konferenciji „Dijete u gradu“, održanoj od 26.-28. rujna 2012. u Zagrebu
Program Dječjih vijeća uvršten je i u Nacionalni plan aktivnosti za prava i potrebe djece od 2006.-2012. godine te u aktualnu Nacionalnu strategiju za prava djeteta 2014. – 2020. godine.