Blog

SUDJELOVANJE DND-a OPATIJA NA EUROCHILD KONFERENCIJI

Predstavnici Dječjeg foruma Opatija i Lovran i Društva „Naša djeca“ Opatija Irena Petković i Karlo Škorić zajedno s predstavnikom Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije Ivanom Tancabelom uz pratnju voditeljica Sandre Turkalj i Tee Jelače sudjelovali su na 12. konferenciji organizacije Eurochild pod nazivom „Dječja prava su važna: Zašto Europa treba ulagati u djecu“ od 05. – 07. srpnja u Bruxellesu.

Na konferenciji je bilo prisutno 270 sudionika iz 34 zemlje, uključujući i 60 djece i mladih koji su zajedno pokušali odgovoriti na pitanje zašto Europa treba ulagati u djecu kroz pet podtema: edukacija, politike ranih godina, promocija zdravlja, jačanje obitelji i potpora za socijalno zaštitu te objediniti poglede na probleme dječjeg siromaštva, djece migranata i djece koja se nalaze u institucijama. Cijela konferencija bila je pod pokroviteljstvom Kraljice Mathilde od Belgije koja je svojim prisustvom uveličala samo otvaranje konferencije.
Predstavnici Dječjeg foruma Irena i Karlo imali su priliku biti facilitatori radionice „Kakav ćemo ostaviti svijet djeci – vremenska kapsula“, a Ivan kao predstavnik Dječjeg gradskog vijeća Opatija bio je član savjetodavne grupe djece i mladih za organizaciju konferencije. Prvi put djeca su kroz savjetodavnu grupu mogla participirati u samoj organizaciji konferencije, kao i tijekom trajanja konferencije. Ivan Tancabel i Sandra Turkalj pridružili su se timu koji je bio zadužen za pisanje deklaracije konferencije. U deklaraciji su naveli zašto su zabrinuti, dokumente na koje bi se odrasli trebali osvrnuti prilikom donošenja odluka vezanih uz djecu, njihovu viziju kako bi Europa trebala izgledati, kako bi odrasli trebali uvažavati dječja stajališta u procesu donošenja odluka i što bi se trebalo ostvariti u Europi za dobrobit sve djece. Zadaća svih sudionika nakon konferencije je promovirati deklaraciju u svojim zemljama, sa željom da donositelji odluka slušaju i uvažavaju želje i mišljenja djece i mladih u procesu donošenja odluka.

Uz nazočnost kraljice Mathilde na otvaranju konferencije, članovi savjetodavne grupe imali su priliku predstaviti sebe i svoj rad prije konferencije ostalim sudionicima. Predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije Ivan Tancabel imao je čast uručiti certifikat Vladi Bujac iz Moldavije, pobjednici natječaja „Skiciraj svoja prava“. Na natječaj svoje radove poslali su i vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Opatija, a posebno je istaknut rad vijećnika Dominika Žiganta, koji je svoj rad opisao kao „Dvanaest djece imigranata kao dvanaest zvijezda Europske Unije“. Nakon otvaranja konferencije, kraljica Mathilda razgovarala je s djecom i mladima iz savjetodavne grupe o dječjoj participaciji, djeci izbjeglicama, djeci u institucijama i dječjem siromaštvu.
Na natječaju za prijavu radionica, koje su se održale na konferenciji, svoju radionicu pod nazivom „Kakav ćemo ostaviti svijet djeci – vremenska kapsula“ je prijavilo i Društvo „Naša djeca“ Opatija. Predstavnici Dječjeg foruma Irena Petković i Karlo Škorić vodili su radionicu Društva „Naša djeca“ Opatija, koja je bila jedna od 5 radionica vođena od strane djece. Cilj radionice je bio osvijestiti djecu i odrasle o utjecaju lošeg upravljanja resursima i zagađenja okoliša na zdravlje i budućnost djece. Sudionicima radionice prezentirali su loš utjecaj zagađenja na zdravlje djece i 17 Ciljeva održivog razvoja. Također, prezentirali su rezultate upitnika o održivom razvoju, koji se 2005. proveo u Turskoj, Japanu, Australiji i Nizozemskoj, a koji su oni proveli ove godine u OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija. Rezultate upitnika, kao i prijedloge i savjete za budućnost, koje su napisali sudionici radionice, pohranili su u vremensku kapsulu koja će se ponovno otvoriti za 10 godina.

„Vrlo smo zadovoljni da je rad u našoj lokalnoj zajednici prepoznat i istaknut kao primjer dobre prakse, koje bi trebali usvojiti i ostali gradovi/države Europske unije. Jako nam je drago što je naš grad Opatija, grad prijatelj djece, predložen kao domaćin slijedeće Eurochild konferencije koja će se održati 2018. godine.“ – poručuju iz opatijskog DND-a.
Više informacija možete doznati na broj telefona 051/272-443 ili upitom na e-mail adresu dnd.opatija@gmail.com.