Blog

SUDJELOVANJE DND-a OPATIJA NA EUROCHILDOVOJ KONFERENCIJI U BRUXELLESU

Predstavnici Društva “Naša djeca” Opatija i Dječjih foruma Opatije i Lovrana Karlo Škorić i Irena Petković sudjeluju na Eurochildovoj konferenciji pod nazivom „Dječja prava su važna: Zašto Europa treba ulagati u djecu?“ u Bruxellesu. Ivanu Tancabelu, predsjedniku Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije pripala je velika čast, ali i obaveza biti dio Savjetodavne grupe djece i mladih koja pomaže u organizacije Eurochildove konferencije. Jedan od zadataka savjetodavne grupe je sakupiti mišljenja i zaključke sudionika konferencije s ciljem sastavljanja zajedničke deklaracije namijenjene organizacijama diljem Europe koje rade s djecom. Konferencija će se održati 5.7. srpnja 2016., u prestižnoj Palace of Academies, u organizaciji  Eurochildovih članica Kind en Gezin i Office de la Naissance et de l’Enfance.

Jedinstveno u ovoj konferenciji je što djeca i mladi imaju središnju ulogu, ne samo kao sudionici, već kao organizatori, savjetnici, predsjedavajući, pomoćni voditelji i govornici. Cilj ovogodišnje konferencije je dati doprinos napretku u prepoznavanju prava djece od usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta, definirati trenutne i nadolazeće izazove te podijeliti primjere dobrih praksi dječjeg sudjelovanja. Karlo Škorić i Irena Petković predstavit će rad Dječjeg foruma i Društva „Naša djeca“ Opatija radionicom „Kakav ćemo svijet ostaviti djeci? – vremenska kapsula“. Cilj radionice je osvijestiti  djecu i odrasle o utjecaju lošeg upravljanja resursima i zagađenja okoliša na zdravlje i budućnost djece.