S kime surađujemo?

DJEČJE BOLNICE I DJEČJI ODJELI DILJEM HRVATSKE

Kroz akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ surađujemo s djecom, roditeljima i medicinskim osobljem u 39 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj kako bismo doprinijeli humanizaciji bolničkog liječenja djece i vratili osmijeh na lice djeci u bolnicama. Prikupljali smo donacije za fotelje i ležajeve kako bi roditelji mogli neometano boraviti uz svoju djecu, a uz pomoć vrijednih volontera i partnera i oslikavali te uređivali prostore u kojima borave djeca s teškoćama u razvoju.

Stručnjaci i medicinsko osoblje dječjih bolnica i dječjih bolničkih odjela s nama surađuju već 19 godina na akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici“, a svoje programe i postignuća kontinuirano osuvremenjuju i potvrđuju, što kroz javna društvena priznanja „Bolnica – prijatelj svakom djetetu“, što kroz savjetovanja, seminare i stručne publikacije. Stručnjaci s kojima surađujemo naše su najveće nade jer kontinuirano donose nove spoznaje i trendove u bolničkoj skrbi za djecu omogućujući svima nama da promišljamo kako bolnice nisu samo prostori za liječenje već i mjesta na kojima se aktivno promiče zdravlje i dobrobit naših najmanjih pacijenata.

Uz medicinsko osoblje zajedno radimo na tome da hospitalizacija ne bude trauma ni djetetu ni roditeljima/starateljima. Uz Vašu pomoć možemo vratiti osmijeh na lice baš svakog djeteta u bolnici.

INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Već dugi niz godina ostvarujemo podršku svih nadležnih ministarstava: Ministarstva kulture, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Usto nas podupiru i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske te Ured UNICEF-a u Hrvatskoj.

Kontinuirana potpora nadležnih institucija omogućava nam uspješno provođenje velikih akcija koje su naše svoje mjesto i u važećoj Nacionalnoj strategiji za prava djeteta, ali nas obvezuje da razvijamo i nove programe kako bi svako dijete moglo ostvariti prava koja mu jamči Konvencija o pravima djeteta.

PODRŠKA JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

S gradovima i općinama kao i županijama surađujemo na provedbi akcije „Gradovi i općine- prijatelji djece“ i projekta „Županije – prijatelji djece“.Akcija i Projekt potiče lokalne i regionalne zajednice da ulažu u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te daju podršku roditeljima u odgoju djece.

No ovaj oblik podrške ne koristi samo djeci i roditeljima već jača naše organizacijske i stručne kapacitete, ali i kapacitete lokalnih i regionalnih stručnjaka za provedbu ovih i drugih projekata namijenjenih članovima njihovih zajednica. Zajedno s stručnjacima iz gradova, općina i županija radimo na strateškom planiranju usluga za djecu i roditelje, organiziramo stručne skupove i promoviramo ideju zajednica – prijatelja djece.

TVRTKE

Od početka djelovanja podupiru nas kako velike tako i male, obiteljske tvrtke. U zadnjih deset godina vjerno nas podupiru donacijama za opremanje i uređivanje bolnica i dječjih odjela, materijalnim donacijama za uredski rad, ali i potporama za širenje mreže Društava „Naša djeca“ te stručnih usluga. Jako nas veseli potpora vrhunskih stručnjaka iz područja strateškog planiranja, digitalnog marketinga, projektnog menadžmenta jer stalno težimo poboljšanju naših vlastitih kapaciteta kako bismo bili što transparentnija i održivija nevladina organizacija.

Uvijek s ponosom i radošću nanovo surađujemo s tvrtkama koje promiču našu misiju i dijele našu viziju o sretnom i zadovoljnom djetetu koje ima pristup svim uslugama koje mu trebaju da izraste u odgovornog člana zajednice. No, posebno nas vesele one suradnje koje omogućuju djetetu da se bavi njemu najvažnijim poslom, igrom.

VOLONTERI

Rad Saveza i društava „Naša djeca“ nezamisliv je bez volontera. Oni su uključeni u sve aktivnosti u bolnicama, gradovima, općinama, školama, igraonicama, vrtićima…Volonteri su najbolji i najvjerniji promotori naše vizije bilo da rade izravno s djecom ili kao administrativna podrška aktivnostima namijenjenima djeci.

Ako želite postati volonter/ka Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, javite nam se!

Ako želite postati volonter/ka Društva „Naša djeca“ Hrvatske u svojoj sredini, pronađite potrebne kontakte na našoj mapi Društava „Naša djeca“.