Blog

TAJNICA SAVEZA DND PREDSTAVILA PROGRAME SAVEZA U VUKOVARU

U velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je 7. sjednica Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije kojoj je predsjedao župan Božo Galić, a raspravljalo se o sljedećim temama:.

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Jadranka Mustapić- Karlić predstavila je Prijedlog Plana mreže osnovnih škola na području županije i smjernice za izradu mreže osnovnih škola koje je uputilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Prema tim smjernicama koje se većinom baziraju na ekonomskoj racionalizaciji u školstvu, Vukovarsko-srijemska županija kao osnivač 41 osnovne škole na našem području, bi trebala sve škole koje imaju manje od 150 učenika pripojiti većim školama, (odnosi se na 16 škola), a sve područne škole za koje Ministarstvo smatra da su ekonomski neisplative (37 škola) potpuno ukinuti. U svojem izlaganju pročelnica se izrazito usprotivila ovakvom prijedlogu od strane Ministarstva što je u konačnici stav i županije, jer to povlači druge posljedice za naša mala već opustošena mjesta kojima bi to značilo ukidanje obrazovnog i kulturnog života. Nezadovoljstvo su izrazili svi načelnici i gradonačelnici ovakvim prijedlogom i zadanim smjernicama Ministarstva te jednoglasno odlučili da se ne prihvati, a uputiti će se zajednički zaključak sa obrazloženjem prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Ilija Cota ukratko je informirao nazočne o statusu 10 strateških projekata naše županije vrijednih dvije milijarde kuna koji su definirani Razvojnom strategijom Vukovarsko-srijemske županije. Napomenuo je da su projekti u različitim fazama realizacije.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Zrinka Čobanković obavijestila je o objavi Javnih poziva za dodjelu bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019-2022. Raspisano je pet javnih poziva koji su otvoreni do 15. studenog ove godine odnosno do utroška sredstava. U proračunu županije je osigurano 900.000,00 kn,a maksimalna mjera po poduzetniku je 50.000,00 kn.

Tajnica Saveza društva „Naša djeca“ Hrvatske Snježana Krpes predstavila je program pod nazivom „Županije- prijatelji djece“ i akciju „Gradovi i općine –prijatelji djece“ koji se provodi u kontinuitetu već dvadesetu godinu. U akciji trenutno sudjeluje 122 grada/općine. Cilj projekta je motivirati i stimulirati odrasle i djecu u gradovima i općinama da što bolje ostvaruju prava i potrebe djece.

Preuzeto sa stranice: http://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/odrzana-7-sjednica-koordinacije-zupana-gradonacelnika-i-nacelnika-vsz