Lana je diplomirana sociologinja i filozofkinja. Svoj rad u Savezu započela je kao asistentica na projektima, nastavila je kao koordinatorica volontera i raznih projektnih aktivnosti, a trenutno radi kao službenica za odnose s javnošću i projektna asistentica na projektu “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta” te kao koordinatorica na projektu “100 ljudi, 100 ćudi”. Godinama se bavi volonterskim radom, a započela je u udruzi “ADHD i ja” gdje je radila na poslovima u učenju s djecom s posebnim potrebama. U slobodno  vrijeme bavi se organizacijom humanitarnih događanja i koncerata te daje instrukcije djeci kojoj su one potrebne. Voli učenje stranih jezika, trenutno uči ruski.