Sonja je  dopredsjednica Saveza DND-a ,   dugogodišnja članica Izvršnog odbora Saveza i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Više od 35 godina aktivna je članica i volonterka u Društvu Naša djeca Zabok, u kojemu je i predsjednica. U DND-u Zabok ostvarila je brojne akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu. Svojim ugledom i zalaganjem utjecala je da Grad Zabok postane dobitnikom naziva „Grad Zabok – prijatelj djece“. Zaslužna je za pokretanje nekoliko  akcija Saveza DND, među kojima je i  uvođenje (od 2001. godine) redovnih godišnjih zajedničkih sjednica djece iz Dječjih foruma Hrvatske i zastupnika u Hrvatskom saboru. Bila je vijećnica u Zaboku i u županijskoj Skupštini te zastupnica u Hrvatskom saboru, a u dva navrata obnašala je i funkciju županice Krapinsko-zagorske županije do odlaska u mirovinu. I dalje veliki dio svoje profesionalnog i slobodnog vremena posvećuje dobrovoljnom radu za djecu, uvijek u potpunosti predana potrebama djece, imajući na umu iznad svega dobrobit svakog pojedinog djeteta te šire zajednice.