Maja

Maja

“Najvažnija su prava na izražavanje vlastitog mišljenja, na igru i slobodno vrijeme te pravo da sam biraš prijatelja.”