Održava se konferencija “Eurochild”!

Održava se konferencija “Eurochild”!

Dječje gradsko vijeće je dječje participativno tijelo koje se redovito sastaje s gradonačelnikom Opatije. Ima i zašto. Naime, ove će se godine u Opatiji (29.-31. listopada) održati konferencija Eurochilda “Izgradnja bolje Europe s djecom: svi zajedno!“ u organizaciji Društva “Naša djeca” Opatija i Grada Opatije. A organizacija konferencija, kao što znate, nije nimalo lak posao.

No, Petra, sadašnja dječja gradonačelnica Opatije, spremna je podijeliti rad Dječjeg gradskog vijeća s više od 300 sudionika Eurochildove konferencije. Vas, pak, pozivamo da popratite rad ove Konferencije jer će ona pokazati zašto uključivanje djece u procese donošenja odluka donosi pozitivne rezultate, kako za uključenu djecu i mlade ljude, tako i za zajednice te za društvo u cjelini.