SONJA BOROVČAK DOBITNICA JE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA

SONJA BOROVČAK DOBITNICA JE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA

Sonja Borovčak dopredsjednica je Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske te je na tu dužnost izabrana u zadnja četiri mandata. Dugogodišnja je članica Izvršnog odbora Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske te sve svoje funkcije u tijelima upravljanja i radnim skupinama Saveza DND-a Hrvatske ostvaruje volonterski, pokazujući svojim primjerom da se cijeli život može posvetiti društveno korisnom radu.

Više od četrdeset godina aktivna je članica i volonterka u Društvu „Naša djeca“ Zabok u kojemu je također dugogodišnja njegova predsjednica. Po svojim aktivnostima i rezultatima svih ovih godina Društvo „Naša djeca“ Zabok nalazi se među istaknutima i najuspješnijima članicama mreže osnovnih Društava „Naša djeca“, okupljenih oko krovne organizacije – Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske koja 2020.godine slavi značajnu obljetnicu – 70 godina kontinuirane brige za djecu i s djecom.