Blog

TJEDAN POSVEĆEN DJECI OD 1. – 7. listopada 2012.

U organizaciji Saveza društava Naša djeca i Društava Naša djeca u gradovima i općinama od ponedjeljka, 1. listopada do nedjelje, 7. listopada 2012. godine organizirat će se Dječji tjedan u Hrvatskoj.

Cilj Dječjeg tjedna je usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu.

Savezu društava naša djeca i Društvima Naša djeca pridružit će se i brojne druge udruge, ustanove i koordinacijski odbori akcije Gradovi i općine-prijatelji djece koji će obogatiti sadržaje za djecu u Dječjem tjednu.

Moto Dječjeg tjedna je: Ljubav djeci prije svega!

Od mnogobrojnih aktivnosti, koje će se u Dječjem tjednu organizirati, izdvajamo:

– javni skup djece i članova DND-a

– susret djece s gradonačelnicima i načelnicima

– radionice o dječjim pravima i životu djece u Europi

– nastupi djece i članova DND-a u lokalnim medijima

Budući da je ova godina proglašena Europskom godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, u naš program uvrstili smo jačanje solidarnosti između generacija. Tako ćemo 2. listopada obilježiti „Dan djedova i baka“. U sklopu toga održat će se igre i radionice djece zajedno s djedovima i bakama kako bi se osvijestila njihova uloga u obitelji i društvu u cjelini.

Također ćemo podržati obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica kako bi se naglasili jedinstveni izazovi i problemi s kojima se suočavaju djevojčice u mnogim zemljama u razvoju te kako bi se prepoznala jednaka prava djevojčica.

Više o svojim lokalnim aktivnostima informirat će vas sama Društva Naša djeca u gradovima i općinama, a dodatne informacije o Dječjem tjednu možete dobiti u Savezu DND-a.