Blog

U GRADU LIPIKU DJECA POKLANJALA IGRAČKE DRUGOJ DJECI

U Lipiku  je održana akcija  “Za osmjeh djeteta u bolnici.”  Djeca su poklanjala drugoj djeci igračke. A u planu postoji  i u trećem mjesecu ponovni posjet djeci. U novootvorenom kabinetu  psihološko/logopedskom  prepoznali su njihov  rad i došli su na njihovu  prezentaciju te su  izrazili želju da budu dio akcije, pohvalno je da su ljudi zaista vidjeli da se  rade neki pomaci i da se svi žele  uključiti, tako da im je  zadovoljstvo što im  se prilazi sa raznim idejama i prijedlozima.