Blog

U LIPIKU OSNOVAN SAVJET MLADIH I DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

8. lipnja održana je 20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika na kojoj JE predsjednik vijeća Ivan Molnar stavio na dnevni red i dvije točke kojima je Grad Lipik osnovao Savjet mladih Grada Lipika, ali i Dječje Gradsko vijeće Grada Lipika. Poznati su od ranije slučajevi pokušaja i realizacije osnivanja Savjeta mladih kad je inicijativa krenula unutar gradskih službi koje su to pokretale po zakonskim napucima, pa je sve rezultiralo više organizacijom pasivnih mladih nego nekom aktivnom skupinom. Naznaka da se ovog puta radi o aktivnijim mladima, upravo je inicijativa koja dolazi iz drugog smjera. «Posljedica je to suradnje s Europskom zakladom i projekta Mladi za mlade kojim smo uspjeli zainteresirati naše mlade», napomenuo je gradonačelnik Lipika Vinko Kasana i rekao kako su se mladi uistinu zainteresirali jer je jedna takva radionica u sklopu projekta subotom ujutro okupila dvadesetak mladih. Toj inicijativi treba pridodati i dva projekta koji će se realizirati; prvim uređenje izvorišta Bukovac u Dobrovcu, a drugim postavljanje velikog šaha i “Čovječe ne ljuti se” iza Multikulturalnog centra Lipik. Dok čekamo novi “Zvižduk s (dobrovačkog) Bukovca” spomenimo i kako novi Savjet mladih broji sedam ljudi, a u njemu su Daria Adžijević, Mihaela Špehar, Ivan Meaški, Barbara Dujmović, Dino Dolić, Marko Antunović i Viktorija Stepić.
U Odluci o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Lipika stoji kako se osniva u okviru Akcije Grad Lipik prijatelj djece, a provest će se uz sudjelovanje OŠ Lipik, OŠ Grigora Viteza Poljana i OŠ braće Radića Pakrac gdje će svaka škola dati po više predstavnika tako da će se oni izabrati ispred svakog razrednog odijeljena od IV. Do VII. razreda po jedan predstavnik.

Više o 20. sjednici Gradskog vijeća grada Lipika pročitajte ovdje.