Blog

U SISKU ODRŽANA EDUKACIJA POD NAZIVOM „KAKO PREPOZNATI POTREBE DJECE S TEŠKOĆAMA“

U organizaciji Društva Naša djeca Sisak održana je petodnevna edukacija „Kako prepoznati potrebe učenika s teškoćama „ od 22. do 29. listopada za studente pedagoških usmjerenja Učiteljskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 15 sati. Moderator edukacije i predavač : Renata Fridrih, prof. defektolog – logoped; te ostali stručnjaci različitih profila s područja grada Siska – dr. Anica Persoglia Petrac, spec. pedijatar, Željka Mikić Kraker, dipl. pedagog, Iva Maćešić, mag. prim. obrazovanja, Bojan Iličić, mag. prim. obrazovanja.

Edukacija za polaznike je bila besplatna, a to je doprinos OŠ I. Kukuljević koja je omogućila realizaciju edukacije, te uz volonterski rad predavača,jer stjecanje znanja za potrebe djece s teškoćama ne poznaje granice . Primarni cilj edukacije je bio pružiti osnovna znanja i vještine u radu s učenicima s teškoćama i posebnim potrebama, te osposobljavanje i  uključivanje u programe kao što su: pomoćnik u nastavi, osobni asistent za učenike s tjelesnim invaliditetom, pomagač u nastavi i pomagač u nastavi za učenike romske populacije.

Edukacija je održana u OŠ I. Kukuljević – Sisak, a odaziv na edukaciju je bio izvrstan uz 63 polaznika koji su uspješno završili edukaciju. Tematska područja edukacije su bila izazovi u volonterskom radu u udruzi, inkluzija učenika s teškoćama u razvoju, kronično bolesno dijete, humanizacija bolničkog liječenja djece, kako reći neželjenu vijest, prognoza razvojnog ishoda, djelomična integracija učenika s intelektualnim teškoćama u razrednom odjeljenju, djeca s poremećajima govorno – jezičnog razvoja, teškoće u učenju, hiperaktivno dijete, dijete s pervazivnim poremećajem, poboljšanje integracije romske djece u sustav obrazovanja, uloga pomagača u nastavi učenicima romske populacije, djeca rizična za zlostavljanje.

Ovom prilikom DND Sisak se želi svima zahvaliti na nesebičnom i aktivnom sudjelovanju . Svi polaznici podržali su inicijativu za nastavak edukacija i stjecanje novih spoznaja o zahtjevnom području o učenicima s teškoćama i posebnim potrebama u sustavu odgoja i obrazovanja.

image-1045cb86b2a49a25b1f77b45a2943e31baf5c0efe448291fdfaae1698d697d60-V