Blog

UČENICI KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE IZ ŠIBENIKA PRIKLJUČILI SE AKCIJI “DAJ 10 ZA DJEČJA PRAVA U SVIJETU”

Učenici 2.b razreda Katoličke osnovne škole iz Šibenika odlučili su se pridružiti akciji “Daj deset za dječja prava u svijetu” pa su Međunarodni dan djeteta proveli pričajući o pravima djece. Učenici su upoznati s podacima da se u različitim dijelovima svijeta djeca iskorištavaju na nemilosrdne načine: kao vojna i radna snaga, u trgovini ljudima i slično. Oduzeta su im prava na pravilnu skrb i obrazovanje… Oduzeto im je djetinjstvo! Učenici su osvijestili činjenicu da su dječja prava temelj izgradnje naprednog društva kao i to da nažalost postoje milijuni djece na svijetu kojoj su uskraćena osnovna životna prava.

Katolička OŠ Šibenik - Daj 10 za dječja prava3

Nakon učenja o dječjim pravima uslijedio je zabavni dio – otiskivanje dlanova na platno, odnosno aktivnost “Daj deset za mir u svijetu”. Ovom aktivnošću naši drugaši su se na simboličan način “borili” za ostvarivanja prava djece diljem svijeta.

Katolička OŠ Šibenik - Daj 10 za dječja prava2

Učiteljica Antonija Mamužić