Blog

UNICEF I SAVEZ DRUŠTAVA „NAŠA DJECA“ ZA GRADOVE I OPĆINE PO MJERI DJETETA

U Hrvatskoj su do sada 51 grad, odnosno općina dobili status prijatelja djece. Kako bi snažnije podržali gradove i općine u nastojanjima da djeci osiguraju kvalitetnu okolinu i podršku zajednice, Savez društava „Naša djeca“ i UNICEF sklopili su početkom listopada novi, jednogodišnji sporazum o suradnji. Sporazum je u ime Saveza društava „Naša djeca“ potpisala prof. dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza, a u ime UNICEF-a predstojnica Ureda Valentina Otmačić.

Cilj suradnje Saveza društava „Naša djeca“ i  UNICEF-a je osnaživanje lokalnih zajednica kako bi svako dijete moglo ostvariti svoja prava. Program „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u Hrvatskoj se provodi od 1999. u koordinaciji Saveza društava „Naša djeca“ i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Kako bi dobili status prijatelja djece gradovi i općine moraju pokazati da je briga za dobrobit djeteta na vrhu liste njihovih prioriteta, a važne odluke koje imaju utjecaj na djecu moraju se donositi u suradnji s djecom. Posebnu brigu moraju voditi o najranjivijim dječacima i djevojčicama i njihovim obiteljima.

Poštivanje dječjih prava odraz je zrelosti i odgovornosti svake lokalne zajednice. Zato će se u idućem razdoblju posebna pažnja posvetiti unapređenju metodologije kojom se analizira stanje dječjih prava u pojedinoj zajednici te izgradnji novih mogućnosti za suradnju na lokalnoj i regionalnoj razini. Sve kako bi djeca u Hrvatskoj mogla iskoristiti svoje potencijale i na tom putu imati punu podršku zajednice u kojoj odrastaju.

img_5403