Upoznajte nas

Savez društava Naša djeca Hrvatske (Savez DND) – je dragovoljna, nevladina, neprofitna i humanitarna udruga građana osnovana 1950. godine. Kao krovna udruga, Savez DND okuplja, potiče i pruža pomoć osnovnim Društvima Naša djeca (DND) koja djeluju u gradovima i općinama diljem Hrvatske u akcijama i aktivnostima s djecom i za djecu.

Osnovna Društva „Naša djeca“ osnivaju se i djeluju u gradovima i općinama Hrvatske.

Ako želite postati članovi društva Naša djeca obratite se već postojećem Društvu Naša djeca u Vašem gradu ili općini, a ukoliko u Vašem gradu ne postoji Društvo Naša djeca obratite se u Savez gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o osnivanju DND-a.

TEMELJNE DJELATNOSTI DND-a

 • Promocija i zagovaranje za dječja prava
 • Organiziranje dječjih aktivnosti u slobodnom vremenu
 • Pomoć i podrška djeci i roditeljima u razvoju i odgoju djece

ŠTO JOŠ RADIMO?

Savez DND organizira i provodi seminare, savjetovanja, Ljetne škole i druge stručne skupove za osposobljavanje svojih članova i voditelja iz Društava Naša djeca kao i stručnih suradnika i korisnika svojih projekata i programa.

Objavljujemo priručnike, zbornike, monografije, brošure, letke za naše članove, voditelje, stručne suradnike i širu zainteresiranu javnost.

ZA ČLANSTVO U DRUŠTVU “NAŠA DJECA” BITNO JE:

 • voljeti djecu,
 • biti prijatelj djetetu,
 • željeti pomoći djetetu,
 • moći ostvarivati program i statut DND.

NIJE BITNO:

 • životna dob,
 • spol,
 • nacionalnost,
 • socijalno porijeklo,
 • vjera,
 • političko uvjerenje,
 • porijeklo,
 • imovinsko stanje.

ČLANSTVO – TEMELJ POSTOJANJA I DJELOVANJA DND:broj članova DND-a najbolje se povećava i obnavlja tako da se postojećim aktivnostima pridružuju novi!

FORMULA USPJEHA U ODNOSU NA SASTAV ČLANOVA DND: znanje i iskustvo starih članova + entuzijazam i ideje novih članova = siguran uspjeh u radu DND.

Vodimo akciju za daljnje širenje mreže DND-a!