Blog

VIDEO DRUŠTVA “NAŠA DJECA” OPATIJA PRIKAZAT ĆE SE NA VIJEĆU UN-a ZA LJUDSKA PRAVA

Društvo “Naša djeca” Opatija kao član Eurochild i Child Rights Connect organizacija, provelo je istraživanje dječjih stavova o tome kako vlada troši novac, uz članove partnerskih organizacija. Istraživanje je provedeno kroz fokus grupe u koje je uključeno tridesetak djece iz Dječjeg gradskog vijeća Opatija, Dječjih foruma DND Opatija, Radionice igraonice “Kolibrići” DND Opatija i Likovno kreativne radionice “Grad”.
Popunjavanjem individualnih anketa o svojim stavovima o državnoj potrošnji za dobrobit djece, u istraživanju su sudjelovala i djeca iz Dječjeg gradskog vijeća Grada Našice, DND Prelog s Dječjim forumom „Sanjari“ i Dječjim vijećem Grada Preloga, DND Ogulin s Dječjim forumom „Klek“, Dječjim gradskim vijećem Grada Ogulina i Ogulinskim mažoretkinjama, DND Slatina, DND Tuhelj, DND Dubrovnik i DND Velika Gorica.

Društvo „Naša djeca“ Opatija snimilo je i popratni video o sudjelovanju djece u globalnom savjetovanju o ulaganjima u djecu koji će se prikazati 12. ožujka u Ženevi na godišnjem cjelodnevnom sastanku o pravima djeteta “Prema boljem ulaganju u prava djeteta”, unutar 28. sjednice Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava.

Godišnji cjelodnevni sastanak o pravima djeteta sastoji se od jutarnje panel diskusije pod temom „Od prava u teoriji do prava u praksi: pregled ključnih aspekata i izazova u planiranju, mobilizaciji, raspodjeli i trošenju javnih sredstava za ostvarivanje prava djece“; te poslijepodnevne panel diskusije pod temom „Primjena pristupa ulaganjima u djecu temeljenim na njihovim pravima i jačanje odgovornosti – fokus na konkretnim primjerima strategija i dobrih praksi“.