Blog

VIJESTI I SAVJETI IZ DND-a OPATIJA I AKTIVNOSTI OPATIJSKOG DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Aktivnosti Društva „Naša djeca“ Opatija i Dječjeg gradskog vijeća Opatije nisu stale ni za vrijeme pandemije COVID – 19. Svakodnevno su online  kontaktu s malim vijećnicima koji uz svoje školske obaveze vrijedno sudjeluju u aktivnostima DGV-a.

Tijekom ova dva mjeseca, nakon obraćanja dječjeg gradonačelnika Vita Juričića, djeci i roditeljima,  vijećnici su izradili i objavili 27 power point prezentacija o obrazovanju djece i aktivnoj dječjoj participaciji u zemljama Europske unije koje su svakodnevno objavljivali na facebooku DND Opatija. Aktivno su se uključili u tematske rasprave sa svojim vršnjacima iz drugih EU država o siromaštvu, djeci u instituacionalnoj skrbi, dječjim pravima. Rasprave je organizirala Eurochild organizacija čiji su punopravni članovi. Uključeni su i u online kampanju organizacije ACT2gether-a iz Nizozemske; pisanje poruka o solidarnosti i prijateljstvu za djecu svijeta. Ovih dana možete pratiti u kratkim video isječcima na Facebooku DND Opatija što rade i čime se bave vijećnici XII saziva DGV-a Opatije kod kuće.

Upravo su završili s izradom pravila ponašanja za djecu u vrijeme pandemije. Pravila su objedinili i podijelili u nekoliko kategorija pod zajedničkim nazivom Mali savjeti Dječjeg gradskog vijeća Opatije u vrijeme pandemije COVID – 19.  Ove vrijedne savjete objavljivat će na facebooku DND Opatija, a namijenjeni su prvenstveno djeci.