Blog

VIJESTI IZ DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA BJELOVAR

U ponedjeljak, 23. studenoga 2015. godine održana je Konstituirajuća sjednica 2. saziva Dječjeg gradskog vijeća Bjelovar, na kojoj su provedeni izbori za novi saziv dječjih gradskih vijećnika, na mandant od dvije godine. Na izborima su sudjelovali učenici od IV. do VII. razreda svih pet osnovih škola s područja grada Bjelovara, te kandidati  s Dječjeg odjela Narodne knjižnice Petar Preradović. Gradonačelnik grada Bjelovara, izbore je raspisao 5. listopada 2015. godine, te su svi zainteresirani kandidati svoju kandidaturu mogli predati školskom koordinatoru u razdoblju od 5. do 20. Listopada. Službena izborna kampanja započela je 21.10. i trajala je do 6.11. 2015. izbori po školama provedeni su 11.11. 2015. kada su svi učenici pojedinih škola mogli glasovanjem odabrati po jednog kandidata iz generacije. Demokratskim glasovanjem učenici odabrali su  svoje kandidate koji su položili svečanu prisegu na spomenutoj konstituirajućoj sjednici i ujedno između sebe odabrali svog novog gradonačelnika/gradonačelnicu i zamjenika/zamjenicu. Za dječjeg gradonačelnika/gradonačelnicu prijavilo se 11 kandidata, između kojih je Jana Brestovečki dobila najveći broj glasova i postala nova dječja gradonačenica, a njeni zamjenici su Petra Rajić i Rafael Pranjić. Novi saziv Dječjeg gradskog Bjelovar ukupno broji 18 članova.