Blog

NAJAVA DJEČJEG TJEDNA 2013.

Najava, podsjetnik i poticaj svim osnovnim Društvima Naša djeca za organiziranje tradicionalne akcije: DJEČJI TJEDAN 7.-13.10.2013. Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva Naša djeca…...

Read more

Forum kazalište -Budi neovisan- u Novoj Gradišci

Nakon edukacije o metodi forum kazališta voditeljica Dječjeg foruma Verica Lukačević pokrenula je kampanju u kojoj su, kroz mali projekt, učenici u svojim užim okruženjima trebali provjeriti jesu li njihovi prijatelji, susjedi, kao i oni sami ovisni te, ako jesu, o čemu. Nažalost došli su do zaključka da je populacija…...

Read more

PROJEKT “BUDI NEOVISAN” U VIROVITICI

Projekt “Budi neovisan” proveden je i u Centru za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici. Centar za rehabilitaciju je osnovna škola u kojoj se odgajaju, obrazuju i rehabilitiraju učenici s teškoćama u razvoju i utjecajnim teškoćama.  U Centru se osim propisanih planova i programa rada s učenicima s posebnim…...

Read more