Blog

RASPODJELA TREĆE RATE IZ NAMJENSKE DONACIJE “ARIEL” U 2007. GODINI

Završni izvještaj Radne skupine za raspodjelu donacije   Radna skupina u sastavu (abecedno): Josip Grgurić, Emil Paravina, Katica Šešo, na svojim sastancima održanim: 10. i 11. prosinca 2007. najprije je konstatirala da su do objavljenog trećeg po redu roka (1. prosinca 2007.) zaprimljeni ovi zahtjevi za dodjelu namjenske donacije „Ariel“:…...

Više

GLAS DJECE U VARAŽDINU

“I mi želimo sudjelovati”, poruka je djece iz Dječjih vijeća – sudionika Trećeg godišnjeg susreta Dječjih vijeća Hrvatske, održanog od 30. studenoga do 1. prosinca u Varaždinu – gradu prijatelju djece.   Varaždin – u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i domaćina iz Društva…...

Više

PROGLAŠENI GRADOVI PRIJATELJI DJECE U 2007. GODINI

„Gradovi koje smo obišli su čista, lijepa i uređena mjesta s ljudima koji vole svoj grad, članovima poglavarstvima koji su istinski „lokal patrioti“ i vide svoju budućnost u svojem gradu u kojemu žele pružiti svojoj djeci život dostojan čovjeka i vezati ih da ne napuste svoj dom i zavičaj, otvarajući…...

Više