Blog

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA PRIHVATILA SPORAZUM O ŽUPANIJAMA – PRIJATELJIMA DJECE

Obnašateljica dužnosti župana, gospođa Sanja Bošnjak, potpisala je ugovor sa Savezom društava Naša djeca Republike Hrvatske, te je Virovitičko-podravska županija postala jedna od prvih županija u Hrvatskoj koja je potpisala ovaj ugovor.

 Cilj je prihvaćanja Sporazuma omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati stvaranje zajednica i društva prijatelja djece. Sve to usmjereno je mobilizaciji županija, gradova i općina u podizanju kvalitete života djece.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i potrebom promicanja dobrobiti djece na lokalnoj i regionalnoj razini, Hrvatska zajednica županija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske 17. prosinca 2015. godine potpisali su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Akcija gradovi i općine – prijatelji djece – Županije – prijatelji djece“. Projektom „Županije – prijatelji djece“ nastoji se poticati županije da u svojim zakonskim nadležnostima promiču i potiču zaštitu svekolikih prava djece sukladno zakonima Republike Hrvatske, poveljama Europske unije i konvencijama Ujedinjenih naroda.

Virovitičko-podravska županija će koordinirati aktivnosti gradova i općina na podizanju stupnja kvalitete života svojih najmlađih sugrađana. Akcija potiče lokalne zajednice da ulažu u usluge za djecu, njihovo sigurno i zdravo okruženje, u zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te u podršku roditeljima u odgoju djece.