TKO SMO?

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske (Savez DND-a) je krovna organizacija koja okuplja osnovna društva „Naša djeca“, stručnjake, volontere, roditelje i pojedince koji žive i djeluju u Hrvatskoj na promociji prava i dobrobiti djece. Rad Saveza DND-a zasniva se na UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta.

NAŠA VIZIJA

Društvo gdje odrastaju sretna i zadovoljna djeca, koja sudjeluju u odlukama koje ih se tiču i  slobodno izražavaju svoje mišljenje, društvo u kojem se poštuju njihova prava i oni kao pojedinci.

NAŠA MISIJA

Promocija dječjih prava i dječje dobrobiti diljem Hrvatske, ali i u Europi.

NAŠE VRIJEDNOSTI

 • dječja prava i dobrobit u fokusu su našeg cjelokupnog rada
 • slušamo glas djece i uvažavamo njihovo mišljenje, promičemo njihove ideje i aktivnosti
 • radimo za dobrobit našeg članstva, osnovnih društava „Naša djeca“ koji sudjeluju u odabiru naših ciljeva i prioriteta i uz čiju pomoć ih ispunjavamo
 • kontinuirano educiramo naše članove kako bismo uvijek bili primjer inovativnih i dobrih praksi te kako bismo djeci omogućili kvalitetno odrastanje u ovom trenutku
 • partnerstvo nam je bitno jer smo svjesni da međusektorskom suradnjom najviše pomažemo djeci i doprinosimo viziji društva sa sretnom i zadovoljnom djecom

NAŠI CILJEVI

 • širenje i jačanje mreže osnovnih društava „Naša djeca“ diljem Hrvatske
 • stavljanje interesa djece u središte javnih politika zagovaranjem
 • okupljanje zajednice stručnjaka koji predano rade s djecom i za djecu
 • poticanje volonterizma odraslih i djece
 • poticanje i promicanje dječje participacije
 • jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta
 • jačanje međunarodne suradnje s organizacijama koje brinu o djeci i promiču njihovu dobrobit