Blog

ZATVORENA 6. ZABAVNA LJETNA BAZA

Subotnjom feštom u nekadašnjem remontu Društvo Naša djeca Poreč zaključilo je ovogodišnji program šeste Zabavne ljetne baze – dječjeg kampa u kojemu je ljeto provelo 299 djece u četiri smjene, što je gornja granica kapaciteta starog remonta. Devetero djece ove je godine u kampu bilo sve četiri smjene, puno braće i sestara u različitim ili istim dobnim skupinama, djece koja ne žive u Poreču, a neka čak ni u Hrvatskoj.

Osim DND tima za još jedno nezaboravno dječje ljeto zaslužan je čitav niz sponzora/ica, pomagača/ica i volontera/ki koji su pomogli da kamp bude zabavan, da djeca idu na zanimljive izlete, da uče kroz igru, uživaju u moru. Ove godine bio je veliki tim od 10 mladih koji su volontirali u radu s djecom po dobnim skupinama. Odradili su važan posao, zabavljali se, stekli vrijedno iskustvo i izgradili nova prijateljstva, a dobar dio njih odrastao je u kampu. Na taj je kontinuitet DND posebno ponosan, jer govori da je djeci u kampu tako lijepo da žele malima omogućiti jednako iskustvo. Njih desetoro odradili su u Zabavnoj ljetnoj bazi 1551 sat, odnosno 268 radnih dana. Predsjednica DND-a Sonja Kotur Lovreković podjelila im je volonterske knjižice, a gradonačelnik Loris Peršurić simbolične poklone, koje je pripremila koordinatorica kampa Snježana Lehman.

Osim mladih volontera bili su i odrasli, njih 12 koji su volontirali na feštama, kroz radionice prenosili djeci vještine i znanja, pratili ih na izlete i ukupno odradili 122 sata. DND Poreč ponosan je na svoje volontere i zahvalan na njihovu trudu.

Grad Poreč pomaže realizaciju Zabavne ljetne baze pokrivanjem dijela troškova obroka za djecu u iznosu od 47.000 kuna i bilo je važno pokazati novom gradonačelniku rezultate projekta u koji je uložen i dio javnog novca. Ovo je bio prvi gradonačelnik koji se odazvao pozivu na feštu, a pred okupljenim voditeljima/cama, volonterima/kama, roditeljima i djecom obećao je nastavak gradske  podrške kampu DND-a.