Županije – prijatelji djece

 

Projekt „Županije – prijatelji djece“ jedna je od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u okviru dugoročne društvene i stručne akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.  Akciju su započeli i vode: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova,  Udruge općina, Hrvatske zajednice županija te koordinatora iz gradova i općina. Cilj je ove Akcije i Projekta motivirati tijela regionalne, lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana, roditelje i djecu na potpunije i brže ostvarenje prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Sjedište akcije je Savez društava Naša djeca Hrvatske koji kao pravni subjekt nastupa u ime svih partnera i suradnika.

Potaknuti zajedničkom željom za promicanjem dobrobiti djeteta na lokalnoj i regionalnoj razini, Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatska zajednica županija, 17. prosinca 2015. sklopili su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Županije-prijatelji djece“ s ciljem poticanja predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti i tijela da daju podršku akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te da se uključe u projekt „Županije-prijatelji djece“. Do sada se u projekt uključilo 11 županija (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Zagrebačka županija).

Nakon potpisivanja Sporazuma osnovana je Radna skupina za izradu kriterija projekta „Županije – prijatelji djece“, sastavljena od predstavnika županija, predstavnika partnerskih organizacija iz Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te stručnih suradnika Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske. U svim fazama izrade kriterija Radna je skupina s predstavnicima županija provjeravala održivost i primjenjivost programski osnova i kriterija projekta „Županije-prijatelji djece“.  U programskoj knjižici Projekta navedeni su kriteriji Projekta i koraci koje županije trebaju dostići kako bi dobile javno-društveno priznanje tj. obvezujući naziv „Županija – prijatelj djece“. Naziv se dodjeljuje na razdoblje od pet godina i potrebno ga je obnavljati. Sam naziv znači da je „Županija – prijatelj djece“ županija koja stavlja naglasak na sretno djetinjstvo u središte svojih kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, demografskih i drugih radnji i društvenih politika, poštujući načelo jednakih mogućnosti za svu djecu.

KORACI DO DOBIVANJA POČASNOG NASLOVA „ŽUPANIJA – PRIJATELJ DJECE“

U Projekt se može uključiti svaka županija koja to želi i o svom uključivanju potpiše Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Županija – prijatelj djece“. Sporazum usvaja Županijska skupština, a potpisuje ga Župan/Županica.

Prvi korak: Potpisivanje Sporazuma

Preporučuje se u sastavu Sporazuma donijeti i Zaključak/Odluku o osnivanju Županijskog koordinacijskog odbora s popisima članova (ili samo predsjednika) koordinacijskog odbora. U slučaju potpisivanja Sporazuma o podršci i partnerstvu na Projektu važno je čim prije (u roku od mjesec dana) dostaviti popis članova županijskog koordinacijskog odbora u sjedište Projekta (Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske).

Drugi korak: Osnivanje Županijskog koordinacijskog odbora Projekta

Izrada trogodišnjih strateških planova/godišnjih izvedbenih planova – Strateško planiranje i strateški plan treba pratiti 10 programskih područja projekta „Županije-prijatelji djece“ te obavezne i dodatne kriterije programa projekta te će na osnovu toga se pratiti postignuća županija, dodjeljivati/obnavljati status „Županija-prijatelj djece“.

Treći korak: Izrada trogodišnjih strateških planova/godišnjih izvedbenih planova

Usvajanje strateških/izvedbenih planova te predlaganje godišnjih i završnih izvješća županija o realizaciji strateških planova obveze su svake županije sudionice Projekta i bit će praćena i evaluirana od strane Središnjeg KO-a akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“.

Četvrti korak: Usvajanje strateških planova/godišnjih izvedbenih planova

Nakon ispunjenja prethodnih koraka i dostave sve potrebne dokumentacije koja to potvrđuje, slijedi kandidatura županije za stjecanje statusa Prijatelja djece s napomenom da županija kandidat mora imati ispunjene opće zahtjeve i pokazatelje projekta (Na području Županije ima najmanje 50% gradova i općina koje su  pristupile akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“, a najmanje 1/3 uključenih gradova i općina u dotičnoj Županiji ima već dobiveni status „Grada ili općine prijatelja djece; pomaganje gradovima i općinama da međusektorskom suradnjom na lokalnoj i regionalnoj razini ostvaruju kriterije akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“; ostvarivanje Konvencije UN-a o pravima djeteta i izvan svojih nadležnosti; podržavanje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ na regionalnoj i međunarodnoj razini; medijska promocija akcije).

Peti – sedmi korak: Izvještavanje (godišnja i završna izvješća) i kandidatura

Ocjenjivanje/poziv Prosudbenoj komisiji predstavlja terenski uvid o naporima koje županija ulaže u skrbi za djecu. Educirani i pripremljeni, i od strane Središnjeg KO- akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ imenovani članovi Prosudbene komisije pripremaju izvid na osnovu priložene dokumentacije, posjećuju dotičnu županiju, osobno ostvaruju uvid u sveukupne rezultate koristeći posebno izrađene upitnike za tu svrhu, te o nalazu pismeno i usmeno izvješćuju i daju odgovarajući prijedlog Središnjem KO-u.

Osmi korak: Ocjenjivanje (Posjet prosudbene komisije)

Stjecanje statusa „Županija-prijatelj djece“ moguće je nakon uvida u ukupnu dokumentaciju koju je ŽKO dostavljao Središnjem KO-u za razdoblje praćenja provedbe projekta: (a) trogodišnji Strateški plan projekta, (b) izvedbeni planovi projekta, (c) godišnja izvješća,  (d) sudjelovanje na edukacijama, savjetovanjima, skupovima vezanim uz projekt „Županije-prijatelji djece“ i akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“, (e) ostali oblici međusobne komunikacije sudionika Projekta, (f) audio-vizualni prilozi kao što su: fotografije, filmovi, DVD, letci, izvodi iz tiska, medija i sl. Na temelju uvida u dokumentaciju, izvješća i mišljenja od strane članova Prosudbene komisije, Središnji KO akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ provodi raspravu, i u slučaju povoljne ocjene, donosi Odluku o proglašenju i dotičnoj županiji dodjeljuje prestižni naziv „Županija-prijatelj djece“, s obvezom obnavljanja (u obliku velike natpisne ploče koja se postavlja uz cestu na ulazu u županiju ili ispred sjedišta županije).

Deveti korak: Dodjela statusa „Županija – prijatelj djece“

Obnavljanje statusa „Županija-prijatelj djece“ moralna je obveza županije dobitnika počasnog naziva jer je važno da županija zadrži postignutu razinu i nastavi aktivnosti za djecu s istom kakvoćom što je i navedeno u Sporazumu o podršci i partnerstvu na projektu „Županija – prijatelj djece“. Zato se i nakon počasnog naziva nastavlja praćenje daljnjeg, novog napretka županije u ukupnoj skrbi za djecu. Ako županija ne ostvari napredak u skrbi za djecu u nastavku provedbe projekta (u razdoblju od 3 do 5 godina nakon prvog proglašenja i dobivanja statusa), nakon dodjele naziva Prijatelj djece, isti će joj se oduzeti te ga neće smjeti koristiti dok ponovno ne stekne uvjete za njegovo korištenje. Županiji za koju se prilikom reevaluacije ustanovi da drži istu razinu i postiže novi napredak u ostvarivanju prava i potreba djece ponovno će se potvrditi počasni status što će se medijski posebno popratiti.

Deseti korak: Obnavljanje statusa

Nove županije – prijateljice djece

U sklopu svečanosti obilježavanja 15 godina rada i postojanja Hrvatske zajednice županija na dan 18. svibnja Krapinsko-zagorskoj i Primorsko-goranskoj županiji uručene  su makete i priznanja kao „Županijama – prijateljicama djece“.

Priznanja im je u ime Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ dodijelila Sonja Borovčak, dopredsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske jer su ispunile opće zahtjeve i formalne uvjete za stjecanje tog počasnog, ali i obvezujućeg statusa. Ispunjavanje navedenih uvjeta proizlazi iz dugogodišnjeg aktivnog rada i zalaganja za poboljšanje kvalitete odrastanja djece u ovim županijama kao i iz činjenice da je najmanje 50% gradova i općina uključeno u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“, a da najmanje 1/3 uključenih ima status grada/općine – prijatelja djece.