Blog

5. EUROPSKA ŠKOLA SOCIJALNE PEDIJATRIJE

5. Europska škola socijalne pedijatrije na temu “Dijete u gradu” održat će se u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu od 16. do 18. lipnja 2016.

U organizaciji Međunarodnog društva za socijalnu pedijatriju (International Society for Social Pediatrics and Child Health), Europske mreže gradova prijatelja djece (European Network Child Friendly Cities), Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi – općine prijatelji djece“, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centra za zdravlje djece, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju te Saveza društava Naša djeca Hrvatske održat će se 5. Europska škola spcijalne pedijatrije pod nazivom „Dijete u gradu“ koja je posvećena temi gradova prijatelja djece. Pokrovitelji ovogodišnje Škole su Grad Zagreb i Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, a cilj Škole je zagovaranje dječjih prava na zdravlje i razvoj, međunarodnu solidarnost te lobiranje za bolju provedbu dječjih prava na lokalnoj razini.

Na Školi će sudjelovati 50-ak priznatih domaći i stranih stručnjaka iz spomenutog područja čime se želi omogućiti prijenos kako euopskih tako i hrvatskih ideja i iskustava. Škola otvara nove teme i širi nove koncepte skrbi o ranom rastu i razvoju djece s pozicije zdravlja djece, interdisciplinarnosti, uloge šire i lokalne zajednice u ostvarivanju prava djece iz Konvencije UN-a o pravima djeteta te je namjera povezati i ojačati suradnju stručnjaka i organizacija koji provode akciju gradovi i općine – prijatelji djece i socijalne pedijatre i zdravstvene organizacije te prikazati europske i hrvatske modele provedbe tog programa.

Ispred Organizacijskog odbora Škole prisutne će pozdraviti prof. Nick Spencer i prof. Jadranka Božikov. Prisutnima će se obratiti i dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. Marijan Klarica, Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a te gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Milan Bandić, dok će uvodno predavanje održati prof. Josip Grgurić. Za polaznike i sudionike Škole bit će organiziran prijam i domjenak u palači Dverce te studijski posjet u grad Zabok – grad prijatelj djece.

Školu su podržali Turistička zajednica grada Zagreba, grad Zabok i Krapinsko-zagorska županija.

Više informacija o samoj Školi pogledajte ovdje, a ovogodišnji program možete pronaći ovdje.