Novosti

Akcija “Za osmijeh djeteta u bolnici”

Druga rata namjenske donacije „Ariel“ dodjeljena bolnicama.   BOLNICAMA DODIJELJENA DRUGA RATA NAMJENSKE DONACIJE „ARIEL“ Odluka Koordinacijskog odbora akcije Za osmijeh djeteta u bolnici usvojena na Sjednici dne. 27. rujna 2007. godine:   Radna grupa KO-a u sastavu (abecedno): Josip Grgurić, Emil Paravina, Katica Šešo, na svojim sastancima 24. i…...

Više

DJEČJI TJEDAN 2007.

DJEČJI TJEDAN se održava svake godine u prvom punom tjednu listopada, zato ove godine počinje u ponedjeljak, 1. listopada i završava u nedjelju 7. listopada 2007. Ciljevi Dječjeg tjedna su:  usmjeriti pozornost najšire javnosti prema stanju, pravima i potrebama djece da djeca u tim danima, prema svojim željama i izboru,…...

Više

NAJ-AKCIJA 2007.

Središnji koordinacijski odbor Akcije i u 2007. godini raspisuje kriterije za provedbu Naj-akcije u 2007.   U okviru akcije Gradovi i općine – prijatelji djece nastoji se potaknuti lokalnu zajednicu na provođenje različitih programa u kojima djeca i odrasli grade suradnju, međusobno uvažavanje, toleranciju, humanitarno djelovanje, pozitivan emocionalni odnos prema…...

Više