Blog

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA DND-a GOSPIĆ

U utorak, 05. travnja 2016. godine  u dvorani Kulturno informativnog centra u Gospiću održana je druga po redu Izvještajna skupština DND-a Gospić. Neposredno prije same Skupštine održana je i sjednica Nadzornog odbora o financijskom poslovanju u 2015.

Na Skupštini je predstavljeno Izvješće o radu DND-a Gospić u 2015. godini putem ppt prezentacije. Izvješće je predstavila predsjednica DND-a Gospić Sanja Puškarić Delač. Odrađeni su tako: Dan igara, Dječji tjedan (izrada i postavljanje zastave, posjet CZSS-u i Obiteljskom centru Gospić, Lutkarska predstava „Plesna haljina žutog maslačka“, Posjet Dječjem odjelu OB Gospić, pohranjivanje pisama u „Vremenski trezor“ i dr. aktivnosti), Dan Konvencije UN-a o pravima djece, Božićni i Uskrsni sajam sa prigodnim programima, Dan obitelji, Dan otvorenih vrata udruga, a organizirana je i razmjena udžbenika u suradnji sa Kulturno informativnim centrom. Suradnja je ostvarena i sa Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“  zajedničkom organizacijom Uskrsnog sajma, obilježavanjem Svjetskog dana svjesnosti o autizmu i zajedničkim izletom volontera naših udruga u pećinski park Grabovača.
Također, šest naših članica prošlo je edukaciju iz osnovnog CAP (Child Assault Prevention) programa sprečavanja napada nad i među djecom i steklo nazive CAP pomagača. Odrađene su i prve radionice sa djecom, roditeljima i djelatnicima u OŠ „Dr. Franje Tuđmana“ u Korenici.

Od aktivnosti koje DND Gospić provodi kroz cijelu godinu tu su: Likovna radionica za djecu, Lutkarska skupina „Maslačak i točkica“, Plesna skupina „Ritmix“ i Aktivnosti za djecu u bolnici. Voditelji naših aktivnosti prisustvovali su edukaciji u organizaciji Saveza DND-a u sklopu NIVEA projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“.

Kroz 2015. godinu održane su tri Skupštine, Sjednica Izvršnog odbora i Sjednica Nadzornog odbora, preko 20 sastanaka vezanih uz odrađivanje aktivnosti, a naši predstavnici prisustvovali su i Skupštini Saveza DND-a u Lovranu.

Nakon predstavljanja Izvješća o radu, predsjednica Nadzornog odbora Anka Nikšić članove je upoznala sa Izvješćem o financijskom poslovanju u 2015.  Udruga je u 2015. godini imala prihode od 22.004,00 kn, a rashode u iznosu od 16.650, 00 kn. Razlika u prihodima-rashodima na dan 31.12.2015. iznosila je 5.354,00 kn.

Predsjednica je članove upoznala i sa trenutnim stanjem unutar Udruge, kao i sa planovima do kraja 2016. godine. DND Gospić trenutno broji 53 člana i 30 volontera, od opreme na žalost posjedujemo samo printer i radio prijamnik, nekoliko igara, dječjih knjiga i stručne literature. Naglasila je kako je udruzi hitno potrebna oprema za rad, kao što je prijenosno računalo, projektor i projekcijsko platno, namještaj te razne dječje igre, lopte i sl. Trenutno, donacijama uspijevamo osigurati tek da se pokrenute aktivnosti ne ugase, tako da nismo u mogućnosti uzimati opremu za rad. Također, istaknuto je da će se oprema pokušati nabaviti usmjerenim zamolbama za donacije, te kroz prijavljivanje projekata na razne natječaje na lokalnoj i državnoj razini.

Pod točkom razno tajnica DND-a Gospić Dunja Kramarić podijelila je zahvalnice za doprinos u radu DND-a Gospić; Danijelu Čoriću (pomoć pri organizaciji Uskrsnog sajma, uređenja „Vremenskog trezora“ i obilježavanju Dana ružičastih majica); Foto-video studiu FMI (pomoć pri dizajnu plakata, donacije u vidu besplatnog printanja, fotografiranja i snimanja aktivnosti) i Odsjeku za nastavnički studij u Gospiću (podrška u radu, pomoć u izradi ukrasa za Božićni sajam, stručna pomoć Lutkarskoj skupini „Maslačak i točkica).