Blog

OSNOVANO DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

Osnivanje Dječjeg gradskog vijeća Grada Križevaca jedna je od mnogobrojnih aktivnosti koje se provode u sklopu akcije “Grad Križevci – prijatelj djece”, a jedan od ciljeva je i potaknuti djecu na aktivno sudjelovanje u donošenju, za njih, važnih odluka. Ovime smo se kao Grad odlučili dati djeci priliku da i formalno izražavaju svoje želje i potrebe, oblikuju svoje stavove i sudjeluju u kreiranju onih dijelova javnog života koji se tiče njih. Participacija djece u lokalnoj zajednici time se podiže na jednu višu razinu jer više ne govorimo o djeci, već razgovaramo s djecom, uvažavajući njihovo mišljenje te radeći ne samo na potrebnoj infrastrukturi poput poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima, školama, dječjim igralištima, već i na ohrabrivanju  i osnaživanju djece na psihološkom i društvenom polju.

Početkom mjeseca rujna 2018. Gradsko vijeće Grada Križevaca jednoglasno je donijelo Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća. Nakon donošenja Odluke gđa Dijana Marković i gđa Melita Horvat održale su predavanje za sve učenike petih, šestih, sedmih i osmih razreda križevačkih osnovnih škola, kao i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju koji pohađaju djeca s poteškoćama u razvoju. Kroz predavanja, koja su obuhvatila oko 1000 djece, razgovarale su s njima o tome što znači da je neki grad prijatelj djece, koje su aktivnosti koje se provode, kako oni mogu sudjelovati u sukreiranju svega što oni smatraju da je važno za njih. Djecu je tijekom edukacije obišao i gradonačelnik Mario Rajn, nastojeći ih dodatno motivirati na sudjelovanje kako u izborima za DGV, tako i u svim budućim akcijama i programima.

Kroz ova se druženja pokazalo da su djeca u Križevcima izuzetno osviještena, imaju mnogo pitanja i prijedloga te da su izuzetno vješti u izražavanju svojih želja i potreba. Nakon mjesec dana i Odluke gradonačelnika o raspisivanju izbora, imenovanja voditelja Dječjeg vijeća i Izborne komisije, provedeni su izbori u školama i to na način da su prvo povedeni unutar-razredni izbori gdje se između prijavljenih kandidata birao jedan koji je predstavljao svoj razred na općim izborima koji su provedeni 6.11.2018. Grad Križevci je osigurao prvo kandidacijske listiće, zatim i biračke listiće te glasačke kutije kao i svu ostalu logističku pomoć.

Nakon prebrojenih svih listića i glasova te proglašenja rezultata izbora, upravo radimo na dogovaranju konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća, a koju planiramo održati u roku od 14 dana, što znači da bismo do kraja ovog mjeseca trebali imati formirano Dječje gradsko vijeće i izabranog dječjeg gradonačelnika ili gradonačelnicu. Trenutno je u izradi Statut Dječjeg vijeća, dok će program rada, dječji vijećnici izraditi sami, uz pomoć voditeljice Dječjeg gradskog vijeća. U Proračunu Grada Križevaca za 2019.godinu koji se upravo nalazi u završnoj fazi, predviđena su i sredstva za rad Dječjeg gradskog vijeća.

Obzirom da je ovo prvo Dječje gradsko vijeće Grada Križevaca i da svi zajedno učimo, u prvom sazivu bit će 7 vijećnika, no na radionicama i akcijama koje će se održavati, moći će sudjelovati i ostala djeca koja nisu članovi Dječjeg vijeća jer želimo da Dječje vijeće bude otvoreno za suradnju sa ostalom djecom, a na taj će se način i ostala djeca, upoznati s radom svojih kolega u DGV-u. Cilj nam nije nekolicinu djece „zatvoriti“ u formu DGV-a, već uključiti što veći broj djece u aktivnosti u zajednici.

Grad Križevci napravio je jedan veliki korak prema aktivnoj dječjoj participaciji, a sada nas očekuje još mnogo manjih, no ne sumnjamo da će nas entuzijazam djece i naša želja da im pomognemo i dalje voditi te pomoći djeci da bolje „poslože“ grad po svojoj mjeri, a nama odraslima da ih bolje razumijemo i više uvažavamo.

Melita Horvat

Voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Grada Križevaca