Vijesti Saveza

RAD DRUŠTVA “NAŠA DJECA” DUBROVNIK U 2017. GODINI

Društvo „Naša djeca“ Dubrovnik i prošle je godine vrijedno radilo s djecom i za djecu te je tako doprinijelo ostvarivanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj navedenih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. SIJEČANJ U siječnju 2017. nastavljena je aktivnost iz prosinca “Mjesec darivanja” u suradnji s Optikom Van Gogh d.o.o.…...

Više

ODRŽANA EDUKACIJA U OKVIRU PROJEKTA „100 LJUDI, 100 ĆUDI“

U petak i subotu, 2. i 3. ožujka održana je edukacija u sklopu projekta „100 ljudi, 100 ćudi“ za voditelje/mentore iz osnovnih škola-partnera na projektu, Društava Naša djeca – suradnika na projektu i Grada Splita. U projektu sudjeluju osnovne škole: Mate Lovraka iz Kutine, kralja Tomislava iz Našica i Visoka…...

Više

EDUKACIJA O PREVENCIJI VRŠNJAČKOG NASILJA ZA SUDIONIKE IZ KUTINE, NAŠICA I SPLITA

Projekt “100 ljudi, 100 ćudi” Savez društava “Naša djeca” Hrvatske kojim se treću godinu prevenira nasilje među vršnjacima provodi se i ove godine u partnerstvu s osnovnim školama: OŠ Mate Lovraka iz Kutine, OŠ kralja Tomislava iz Našica, OŠ Visoko iz Splita, te u suradnji s DND Kutina, DND Našice…...

Više