Blog

DAN IGARA U DND-u SLATINA

Društvo Naša djeca Slatina  je u Parku 136. slatinske brigade organiziralo „Dan igara“ i veliku završnicu NIVEA projekta “Neka odrastanje bude dječja igra”. Dan igara otvorili su predsjednica DND-a Slatina, Snježana  Pačarić  i pročelnik Ureda slatinskog gradonačelnika, Radenko Pavić.

Jedan od zadnjih sunčanih ljetnih dana stotinjak djece sa roditeljima iskoristilo je da bi se u parku poigralo u nekoj od 10-ak organiziranih igara.

Iz DND Slatina poručuju da su ponosni i sretni odazivom djece i roditelja i sudjelovanjem djece i roditelja u svim aktivnostima.

Od niza europskih igara koje su nabrojali i opisali Savez DND i NIVEA Hrvatska u priručniku sastavljenom u okviru navedenog projekta, DND Slatina odabralo je sljedeće igre: Školica, Puž, Lupo Della Ore ili Vuče, koliko je sati?, Lanac, Crvena kraljica, Prenošenje vode ili Mali kuhari, Potraga za lopticama, Gađanje lopticama, Jedan stolac manje, Toplo-hladno, Baminton, Pikulanje, Gumi-gumi, Natjecanje s lopticama, Igra s kolutovima.

Za provođenje projekta “Neka odrastanje bude dječja igra” Nivea je izdvojila 150.000 kn što je utrošeno na edukaciju voditelja likovnih, dramskih, plesnih radionica i igraonica, izradu priručnika o igrama s djecom te na rekvizite za provođenje osmišljenih igara.

Sve igre s opisom igara i provedenim radionicama u okviru Društava Naša djeca Hrvatske bit će objedinjene u jednom zajedničkom priručniku o igrama djece i igrama s djecom pod nazivom “Neka odrastanje bude dječja igra”, a koji se financira iz projekta.

Najavljeno je da Dan igara u isto vrijeme kada je to vrlo uspješno provelo i DND Slatina provode i nekoliko desetaka društava Naša djeca diljem Hrvatske.

Više o Danu igara u RH i projektu “Neka odrastanje bude dječja igra” može se pronaći na stranicama Saveza DND i NIVEA Hrvatska. GALERIJU FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE NA:

http://www.radioslatina.hr/portal/dogadanja/dan-igara-u-parku-136-slatinske-brigade-uz-dnd-slatina-i-niveu/